Fylkesmannen Finnmark

Finnmark – Fylkesmannen i Finnmark

Stian Lindgård blir ny assisterende fylkesmann for Fylkesmannen i Troms og Finnmark 1. januar 2019 slås Fylkesmannen i Troms og Fylkesmannen i Finnmark sammen til ett embete med hovedsete i Vadsø og kontorsteder i Tromsø, Kautokeino, Karasjok og Målselv.

Ansatte – Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Finnmark Statens hus, Damsveien 1, 9815 Vadsø 78 95 03 00 [email protected] Organisasjonsnummer: N-967 311 014 Ansvarlig redaktør: Stian Lindgård Nettredaktør: Anna Solvoll Rognmo Personvernerklæring

Reindrift – Fylkesmannen i Finnmark

Reindriften sør for Finnmark har små variasjoner fra år til år, mens reintallet i Finnmark til tider kan variere. Kalvetilgang, tap og slakteuttak er årsaker til variasjonene. I underkant av 3 000 personer er tilknyttet samisk reindrift.

FylkesmannenFinnmark (@FylkesmannenFI) | Twitter

The latest Tweets from FylkesmannenFinnmark (@FylkesmannenFI). Vi jobber for Finnmark og alle som bor her. Vi bryr oss om Finnmark! Vår fylkesmann heter Stian Lindgård. Vadsø

Open job position: Jurist – Fylkesmannen i Finnmark – CV

Fylkesmannen er håndhevingsmyndighet etter opplæringsloven kapittel 9A og driver klagesaksbehandling og tilsyn. Vi skal sikre elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø. 1. januar 2019 fusjonerer Fylkesmannen i Finnmark og Fylkesmannen i Troms. Du får dermed kolleger i både Tromsø og Vadsø. Denne stillingen har kontorsted i Vadsø.

Jurist / Fylkesmannen i Finnmark / Stillinger / Jobbsøker

Fylkesmannen i Finnmark har 120 ansatte og er organisert i seks avdelinger og fire staber. Kontorsted er Statens Hus sentralt i Vadsø. Vadsø er administrasjonssenter i Finnmark. Kommunen har rundt 6000 innbyggere. De aller fleste bor i og rundt bykjernen.

Fylkesmannen i Finnmark | LinkedIn

Keep up with Fylkesmannen i Finnmark. See more information about Fylkesmannen i Finnmark, find and apply to jobs that match your skills, and connect with people to advance your career.

Fylkesmannen i Finnmark – PDF – docplayer.me

Fylkesmannen i Finnmark Rapport fra tilsyn med helsestasjonstjenester for barn 0 til 6 år i Lebesby kommune Virksomhetens adresse: Johan Salmilas veg 22-24, 9790 Kjøllefjord Tidsrom for tilsynet: 28.02.2014 . Detaljer . Fylkesmannen i Oppland.

Troms – Fylkesmannen i Troms

1. januar 2019 slås Fylkesmannen i Troms og Fylkesmannen i Finnmark sammen til ett embete med hovedsete i Vadsø og kontorsteder i Tromsø, Kautokeino, Karasjok og Målselv. Det nye embetet får to assisterende fylkesmenn.

Kontorrekvisita – Fylkesmannen i Finnmark – PDF

Kontorrekvisita – Fylkesmannen i Finnmark Info Version 1 Url Tender type Tender Procurement procedure Open procedure Publish date 1/21/2014 5:03 PM Bid due date

Fylkesmannen i Finnmark – Seksjonsleder

I tillegg dekker Fylkesmannen i Finnmark dine flytteutgifter etter fastsatte regler og kan være behjelpelig med å skaffe bolig til deg. Du får pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %) og god låneordning til bolig gjennom Statens pensjonskasse.

Liste over Finnmarks fylkesmenn – Wikipedia

Fylkesmannen Finnmarks fylkesmenn Liste over Finnmarks fylkesmenn begynner i 1661, [1] [2] [3] og omfatter amtmenn i Vardøhus amt (1661-1787) og Finmarkens amt (1787-1919) og fylkesmenn i Finnmark fylke siden 1919.

Amtmanns- og  ·
[PDF]

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKÁMANNI …

Fylkesmannen i Finnmark Fylkesmannen i Finnmark viser til brev av 18. oktober 2010 der Helse- og omsorgs-departementet legger frem forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov, som sammen med forslaget til ny folkehelselov vil erstatte kommunehelsetjenesteloven, sosialtjenesteloven og lov om fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeid.

[PDF]

Sagbrukstur til Hedmark og Oppland 18.-20. februar 2013

Helge Molvig, FM i Finnmark/Sekretær i Finnmark treforum Tor Håvard Sund, Skogbrukssjef i Finnmark Ola Losvar, Alta Klemet Ingolf Kildedam, Karasjok Ben Arne Sotkajærvi, Pasvik Torgeir Hjalte, Harstad De fleste av deltakerne har sagbruk i dag, og flere tenker på å …