Den nye direktøren i SINTEF Fiskeri og havbruk

[PDF]

NORGES MULIGHETER FOR VERDISKAPING INNEN HAVBRUK …

mulighetene til virkelighet. I den forbindelse skal utvalget ta hensyn til såvel de aktuelle biologiske og teknologiske såvel som de organisatoriske, kommersielle og samfunnsmessige aspekter. Arbeidsutvalget medlemmer har vært : Almås, Karl; SINTEF Fiskeri og havbruk (formann) Grøntvedt, Ragnar; Frøya

Nye liner for spanske og norske kystfiskere – SINTEF

SINTEF Fiskeri og havbruk har på oppdrag fra Sjøfartsdirektoratet skrevet en rapport om HMS-status i den norske fiskeflåten. Rapporten har blant annet sammenlignet personulykker og ulykkesfrekvens i fiske og fangst i perioden 1999-2009 sammenlignet med tall fra landbruk, havbruk og offshore.

NGU Rapport Nye marine grunnkart i fiskeri- og

Vi ser også for oss muligheten for å forske på det potensialet som ligger i de nye kartene. Dette bør skje i et nært samarbeid med mange aktører, som for eksempel Havforskningsinstituttet, DN, Sintef Fiskeri og Havbruk, NGU og muligens flere.

Tror på voldsom vekst i fiskeri og havbruk i nord

 ·

Sintef presenterte i dag en ny analyse om de marine næringenes muligheter i Nord-Norge (Nordland, Troms og Finnmark), og mens det i dag arbeider 7500 mennesker i fiskeri og havbruk er spådommen at dette kan øke til 11.400 om 20 år. Det er spesielt i havbruksnæringen veksten vil …

Nye tall på verdiskaping og ringvirkninger – fhf.no

 ·

De viktigste tall er produksjonsverdi, verdiskaping, verdiskaping per årsverk og ringvirkningene som næringen skaper. Den nye rapporten fra SINTEF med 2014-tall foreligger nå og dokumenterer igjen hvilken betydning næringen har, og hva den bidrar til for Norge. Og dokumentasjonen er sterk.

den nye oljen? – Forskningsnyheter fra NTNU og SINTEF

– Mange mener at alger og plankton er den nye oljen. Målet er å bidra til å bygge opp en ny biomarin industri i Norge. Det er enorme muligheter i havet og Norge har et stort fortrinn med den lange kystlinjen vår, sier senterleder og forskningssjef i SINTEF Fiskeri og havbruk, Gunvor Øie.

Nyheter – HAVBRUK – forskningsradet.no

– Selv om bevegelsesstyringen nå er automatisert, er ROV-piloten fortsatt ansvarlig for baneplanlegging og at kamerabildene har tilstrekkelig god kvalitet, sier forsker Per Rundtop ved SINTEF Fiskeri og havbruk AS, som har ledet forskningsarbeidet.

I 2035 kan fisken være mer verdt enn oljen – NRK Nordland

Sintef-ekspert spår at eksportverdien av fiskeri og havbruk i Norge kan passere verdien av olje og gass innen 20 år. Mens sjømatverdiene stiger, synker eksportinntektene fra norsk olje og gass.

Disse elevene tror havbruk blir den nye olja – NRK

– Havbruk er Norges nye næring. Elevene er derimot sikre: Havbruk blir den nye olja, ifølge dem. – Jeg er veldig sikker på det. Olja går så mye ned, og havbruk er Norges nye næring, sier

HAVBRUK i Sogn og Fjordane by A til Å Grafisk Design og

JUNI: Forskar Silje Forbord ved SINTEF fiskeri og havbruk viser fram sukkertaren, som frå februar til juni har vakse seg 1 meter lang på avfallstoff frå oppdrettsanlegget på Flåtegrunnen i Flora.

[PDF]

5.2 Utfordringer ved havbruk utaskjærs – imr.no

ske oppdrettsnæringen til det den er i dag. SINTEF Fiskeri og havbruk ønsker her å presentere noen tanker vedrøren-de status og utfordringer i arbeidet med å vinne nye og mer eksponerte arealer for framtidig havbruksaktivitet. Økt press på kystsonen fra ulike interesser gjør at de til-

[PDF]

Sluttrapport til Fiskeri- og Havbruksnæringens

Sluttrapport til Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond Prosjekt 900106 Utvikling av nytt trålkonsept for reketrål (fase 4) Av John Willy Valdemarsen, Havforskningsinstituttet, Bergen og Kurt Hansen, Sintef Fiskeri og Havbruk, Hirtshals 1 Sep 2011

Det nye havgapet – Gemini.no

Adm. dir. Karl Almås ved SINTEF Fiskeri og havbruk mener at for å få et bærekraftig havbruk må man effektivisere oppdrettssektoren og utvikle teknologi for skånsom høsting av havet. Foto: Rune Petter Ness/SINTEF Media VIS MER

Fiskeribladet – Nyheter knyttet til fiskeri og havbruk

 ·

Fiskeribladet tilbyr nyheter knyttet til fiskeri og havbruk. Vi følger også norsk sjømat ut i den store verden.