Nevrologi sengepost og slagenhet

Nevrologi sengepost og slagenhet – Sykehuset Telemark

Nevrologi sengepost og slagenhet Ansvar og oppgaver Nevrologi sengepost og slagenhet driver utredning og behandling innenfor nevrologi, slagbehandling og kompleks rehabilitering.

Nevrologisk avdeling – Helse Møre og Romsdal

Nevrologisk sengepost er inndelt i en slagenhet med 6 senger, enhet for generell nevrologi med 11 senger og en rehabiliteringsenhet med 4 senger. Nevrologisk sengepost har ansvar for nevrologiske pasienter fra hele fylket.

Sjukepleiar / sjukepleiarstudentar – Nevrologisk sengepost

Sjukepleiar / sjukepleiarstudentar – Nevrologisk sengepost – Molde sjukehus – Helse Møre og Romsdal HF. Vil du jobbe hos oss? Vi søker sjukepleiarar / sjukepleiarstudentar som kan ta ekstravakter på nevrologisk sengepost – Molde sjukehus.

Sjukepleiar – Nevrologisk sengepost hos Helse Møre og

Vi har ledig 100% vikariat i perioden 01.12 .2018 – 31.03.2019 for sjukepleiar på nevrologisk sengepost – Molde sjukehus. Nevrologisk sengepost har 17 senger fordelt på generell nevrologi og hjerneslag

Lege i spesialisering, nevrologi – Helse Fonna | legejobber.no

Stillinga for LIS i nevrologi er knytt til Haugesund sjukehus. LIS jobbar både på sengepost og på poliklinikk. Det er for tida 8-delt tilstedevakt i seksjonen. Kvalifikasjonar. Norsk autorisasjon er eit krav. Det er eit krav at søkjaren er god i norsk skriftleg og munnleg.

Lege i spesialisering, nevrologi – Nevrologi/slag seksjon

Innan nevrologi har vi 7 overlegestillingar og 8 stillingar for LIS. Nevrologi er organisert som ein eigen seksjon i medisinsk klinikk. Seksjonen har poliklinikk (generell og spesialpoliklinikk for MS, LIS jobbar både på sengepost og på poliklinikk. Det er for tida 8-delt tilstedevakt i seksjonen. Kvalifikasjonar.

Sjukepleiar / sjukepleiarstudentar – Nevrologisk sengepost

Vil du jobbe hos oss? Vi søker sjukepleiarar / sjukepleiarstudentar som kan ta ekstravakter på nevrologisk sengepost – Molde sjukehus. Nevrologisk sengepost har 17 senger fordelt på generell nevrologi og hjerneslag

Sjukepleiar – Nevrologisk sengepost – Molde sjukehus

Sjukepleiar – Nevrologisk sengepost – Molde sjukehus – Helse Møre og Romsdal HF. Vi har ledig 100% vikariat i perioden 01.12 .2018 – 31.03.2019 for sjukepleiar på nevrologisk sengepost – Molde sjukehus. Nevrologisk sengepost har 17 senger fordelt på generell nevrologi og hjerneslag i tillegg har vi dagpost og poliklinikk Kvalifikasjonar

Sjukepleiar, nevrologi – Nevrologi/slag sengepost – Helse

Sentrale arbeidsoppgaver: Bistå med månedsrapportering, budsjetter og prognoser Utarbeide rapporter, analyser og presentasjoner, både regelmessige og ad hoc Delta i å sikre gode økonomistyringsprosesser i avdelinger og prosjekter Bidra med utvikling av selskapsstrukturen knyttet til vår satsning på medeierskap i energisentraler, herunder selskapsetableringer, finansiering og likviditetsplanlegging og styring …