Detaljer om emnet MATH131

Detaljer om emnet MATH131 | Norges miljø- og

Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.

Detaljer om emnet MATH113 | Norges miljø- og

Emnet består av to deler. Lineær algebra (felles med MATH131): Lineære likningsystemer, Gauss eliminasjon, inverse matriser, determinanter, basiser, komplekse tall, egenverdier og egenvektorer, minste kvadraters metode. Lineære differensiallikninger: Første- og andre ordens ordinære lineære differensiallikninger, utvalgte numeriske metoder.

MAT5000 – Matematikkdidaktikk i praksis – Universitetet i Oslo

Kort om emnet. Emnet er utviklet spesielt for deg som er student ved Lektorprogrammet, studieretning realfag og som har valgt 60- eller 80-gruppe i matematikk. Emnet tar for seg temaer som er sentrale i matematikk programfag i den videregående skole.

Mal:Detaljer – Wikipedia

Denne malen brukes til å vise lesere hvor man kan finne ytterligere detaljer om et spesifikt emne. Malen plasseres normalt i toppen av en seksjon eller artikkel.

Bruk ·

Detaljer om LG V40 ThinQ’s fem kameraer afsløret i ny læk

Selv om LG mere eller mindre allerede har bekræftet, at LG V40 ThinQ kommer med fem kameraer, så har de været sparsomme med yderligere oplysninger. Men nu fylder en ny læk en del af hullerne

Modul:Detaljer – Wikipedia

Denne modulen produserer en «for ytterligere detaljer om dette emnet»-lenke. Malen {} benytter seg av denne modulen. Bruk fra Wikitekst. Denne modulen kan ikke brukes direkte fra #invoke. Den kan kun brukes gjennom malen {}. Se malens dokumentasjonsside for ytterligere informasjon.

Oversikt over emnet Programmering (DAPE/ITPE 1400

I dette emnet lærer studenten om barn og unge med spesielle behov (spesialpedagogiske prinsipp, opplæringsloven, lov om barnehager og rammeplan Detaljer KJEM/FARM110 – Emnerapport 2013 vår

Emnet Real Time Sewer Technology Services

EmNet’s expertise in designing and building custom real time monitoring systems for long-term and permanent deployments is based on a multi-disciplinary effort. In order to achieve this, EmNet utilizes the latest technologies in wireless systems, battery power management, material sciences, and …