Troms fylke og Sametinget innleder samarbeid

Troms fylke og Sametinget innleder samarbeid | kommunal

Troms fylke og Sametinget innleder samarbeid Politikk. Sametingspresident Sven-Roald Nystø og fylkesordfører Ronald Rindestu (Sp) undertegnet torsdag en historisk avtale om samarbeid mellom Sametinget og Troms fylkeskommune.

Tromsfylke

Stortinget har vedtatt at Troms og Finnmark fylkeskommuner skal slås sammen fra år 2020. Her finner du informasjon om regionreformen, prosesser og vedtak. Troms fylkeskommune har mer enn 2000 ansatte, og yter tjenester som tannhelse, videregående opplæring og offentlig transport.

Troms fylkeskommune. Regionalt utviklingsprogram for Troms

Aktuelle aktører for initiativ og realisering av innsatsområder og strategier: Troms fylkeskommune, regionråd/kommuner, Sametinget, Finnmark og Nordland fylkeskommuner, Fylkesmannen i Troms, Aetat, SND, Norges Forskningsråd, UiTø, høgskolene i fylket, forsknings- utdannings- og utviklingsmiljø for øvrig og NHO/næringsliv.

[PDF]

Handlingsplan for visuell kunst i Troms 2011-2014

samarbeid mellom Troms fylkeskommune og Sametinget (2007) står det: Partene erkjenner behovet for sterke og levedyktige samiske institusjoner i Troms og ser disse som en forutsetning for positiv utvikling av samisk kultur i vid forstand i Troms. Samisk kultur skal være en naturlig og integrert del av

Samarbeidsavtale mellom Nordland fylkeskommune og

Dette skal skje gjennom konkret å: Styrke samarbeidet mellom Nordland fylkeskommunen og Sametinget Skape større forpliktelse til samhandling mellom Nordland fylkeskommune og Sametinget Styrke det regionale utviklingsarbeidet i fylket Skape flere faste møteplasser Bli bedre kjent med hverandre politisk og administrativt Kapittel 1 Samarbeidets karakter Samarbeidet gjennom denne avtalen skjer på …

[PDF]

SAKSPROTOKOLL – bibliotek.tromsfylke.no

Begge bokbussene i Troms som får tilskudd fra Sametinget, har hatt årlig utlånsøkning de siste 5-10 årene. Bokbuss er et effektivt formidlingsverktøy, og utlånet av bøker til barn er høyere i kommuner med bokbuss enn gjennomsnittet for fylket. Med bussen kommer litteratur- og …

Tema: troms fylkeskommune – itromso.no

Troms fylke gir opp og ber kommunalministeren ta over sammenslåinga med Finnmark. Fredag skal Troms fylkesting samles for å ta stilling til videre prosess i sammenslåinga med Finnmark.

Fylkestingsvalget i Troms: – Samesakene bør overlates til

– Det er ikke mye diskusjon om samiske saker i fylkestinget i Troms. Det rette nivået er kommunene, for det er der samene er og folket bor, mener 1. kandidat i Frp i Troms John Karlsen.

Nytt fylke i nord: Finnmark og Troms = sant

Skal et nytt fylke bli en suksess må det skapes merverdi for befolkninga i Finnmark og Troms. Dagens oppgaver må løses som i dag eller bedre. Det må i tillegg tilføres nye viktige oppgaver og makt. Der må vi ha lov til å ha store forventninger etter all retorikken om «de nye mulighetene».

Tilskudd til opplæring i samisk i grunnskolen – udir.no

Er du kommune utenfor samiske distrikt som gir opplæring på og i samisk, kan du søke fylkesmannen om tilskudd til samisk språkopplæring. Hvis du er kommune i Nordland, Troms eller Finnmark, skal du innhente søknadsskjema og sende tilskuddssøknaden til fylkesmannen i eget fylke.

Demokratiet og like muligheter for deltakelse – retten.no

Veileder for konsultasjoner for kommuner og fylkeskommuner, skal utarbeides i samarbeid med KS, sametinget og NRL. Det refereres til ”det tradisjonelle samiske reinbeiteområdet. Uttrykket skal forstås på samme måte som «det samiske reinbeiteområdet» etter reindriftsloven § 4.