Bystyremøte 23. september (byrådets budsjettforslag legges fram)

Bystyremøte 23. september (byrådets budsjettforslag legges

Bystyremøte 23. september (byrådets budsjettforslag legges fram) Bystyremøte 23. september (byrådets budsjettforslag legges fram) Tid og sted Dato. Onsdag 23. september 2015. Tid. klokken 12:00. Tilleggsinformasjon. Bystyrets møte 23. september 2015. Saker med innstilling fra helse- …

Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning

Det tas sikte på at skolebehovsplan 2016-2026 legges fram for bystyret september 2015 sammen med byrådets budsjettforslag for 2016. Bystyret vil vedta skolebehovsplan 2016-2026 i desember 2015.

Ikke rør biblioteket vårt – Posts | Facebook

August 23, 2016 at 10:11 PM. See photo. 1 5 Like · Comment · Share. Ivar Johansen. Ved årsskiftet skal en ny bibliotekmelding legges fram, og den kan inneholde ”endringer i filialstrukturen”. Det kan bety nedleggelser. Bystyret skal behandle byrådets ønske om å leie ut inntil 40% av bygget på sitt siste bystyremøte før jul

Handlings- og økonomiplaner, budsjett og årsrapporter

Rådmannens forslag blir lagt ut til offentlig ettersyn, deretter forelagt formannskap og samtlige komiteer som avgir uttalelse til rådmannens budsjettforslag. Formannskapet kan endre rådmannens forslag og legger fram sitt forslag til Bystyret.

Innspillsbank for kulturnæringer i Oslo – Posts | Facebook

· September 30, 2013 · Andre byer i Norge har fond for næringsutvikling innen kulturnæringene. Introfondet har delt ut 33 millioner på 3 år og fått fart på kulturnæringene i nord.

[PDF]

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor

byrådets budsjettforslag samt tilleggsinnstilling 1 og 2. Til bystyremøte 16. desember oversendes elektronisk budsjettinnstilling fra Komite for finans, lokaldemokratiutvalg kan legges fram for bystyret første halvdel av 2016 sammen med en forventet framdriftsplan.

OSLO IDRETTSKRETS Årsberetning PDF – docplayer.me

Hver eneste dag året rundt legges det ned en enorm innsats for byens barn og unge, det aller meste basert på frivillig innsats. 645 idrettslag i Oslo står på i tykt og tynt for å skape best og mest mulig hverdagsaktivitet.

Dyrøy kommune. Budsjett 2016/Økonomiplan Saksframlegg

I samsvar med egen sak om endringer i delgasjonsreglement og økonomireglement så legges budsjettet her frem for vedtak på netto rammenivå. Dyrøyseminarsenteret KF som er et kommunalt foretak i hht kommunelovens kapittel 11, vil legge fram eget budsjett til behandling i kommunestyret.

Promo/Events/Release Parties/4.5 – KDE Community Wiki

This page is for KDE SC 4.5 release party listings. Please follow the following template for readability. If you have questions about organizing a release party you can contact the KDE promo team (kde-promo at kde.org) or Lydia (lydia at kde.org) directly.

Innst. S. nr. 225 (1997-1998) – stortinget.no

Stortinget.no inneheld informasjon om saker som handsamas i Stortinget, oversikt over møter og høyringar, informasjon om stortingsrepresentantane, omvisningar, læringsspel, kurs med meir.

Sak 4.2 Bystyregruppas beretning – spotidoc.com

Det er innført bemanningsnorm i barnehagene i alle bydeler fra 1.1.2014 SV har sikret at det skal legge til rette for brukervalg på dagsentrene og bo- og omsorgssentra, for å få slutt på at enkeltpersoner legges …

[PDF]

Økonomiplan 2009-2012 – rådmannens forslag

4. Drammen kommunes lånefond – budsjettforslag 2009-2012 5. Bystyrekomiteenes innspill til økonomiplan 2009-2012 6. Barnehagebehovsanalyse 2008-2020 7. Skolebehovsanalyse 2008-2020 8. Plan for idretts- og nærmiljøanlegg 2009 9. Statlige tilskuddmidler i 2008 10. Drammen Eiendom KF – økonomiplan 2009-2012 11.