PPU i Bergen

Opptakskrav for PPU | Lærerutdanning | Universitetet i Bergen

PPU byggjer på tidligare avlagt utdanning. Her får du informasjon om kva som er krevd for opptak til programmet. Dette gjeld for praktisk-pedagogisk utdanning …

Praksis i praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU

Tidligare Praksisguide er no erstatta med retningslinjer for praksisstudiet og emneplanar knytt til kvart enkelt studieår. Retningslinene for praksis gir dei formelle rammene for praksisopplæringa og er eit viktig dokument du som praksislærar og leiar/koordinator forheld deg til.

Universitetet i Bergen – Praktisk-Pedagogisk Utdanning

Studieprogrammet er knytt til Det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er eit studium for studentar som har utdanning frå universitet og/eller høgskule, og som vil utdanne seg til lærar.

Praktisk-pedagogisk utdanning – Høgskulen på Vestlandet

PPU for allmennfag er for deg som har ei allmennfagleg utdanning frå høgskule eller universitet. Utdanninga må vere på minst 180 studiepoeng. Utdanninga må vere på minst 180 studiepoeng. Frå og med opptaket i 2019 er det nye opptakskrav for Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) for allmennfag .

PPU Yrkesfag, Campus Bergen Public Group | Facebook

PPU Yrkesfag, Campus Bergen has 345 members. Generell side for PPU Yrkesfag ved Høgskolen på Vestlandet, Campus Bergen. Se www.hvl.no

Forskrift om opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU

Korttittel Forskrift om opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved Universitetet i Bergen Heimel: Fastsett av universitetsstyret ved Universitetet i Bergen 15. februar 2018 med heimel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-7

Lærerutdanningen ved Universitetet i Bergen – 11 Photos

Lærerutdanningen ved Universitetet i Bergen, Bergen, Norway. 284 likes · 2 were here. Lærerutdanningen ved Universitetet i Bergen tilbyr både integrert Jump to. Sections of this page. (PPU) ved Universitetet i Bergen med geografi og spansk som undervisningsfag.

Praktisk-pedagogisk utdanning, årsstudium | Universitetet

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er eit studium for deg som har utdanning fra universitet og/eller høgskole, og som vil utdanne deg til å bli lærer. PPU går over ett studieår og kvalifiserer deg til å undervise i ungdomsskole og videregående skole.

PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU – Studievalg.no

Det er registrert 19 relaterte studier, og det finnes 4 relaterte yrker til utdanningen PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU), DELTID (årsstudium). Her finner du alt av informasjon om utdanning innen PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU), DELTID (årsstudium) .

Søknadsweb

Norwegian National Identification Number («fødselsnummer»): Cancel Send. Søknadsweb 2.3.4.1 – 2018-08-07 11:49

Emneplan PPU-P1 – Høgskolen i Bergen – spotidoc.com

Avdeling for lærerutdanning Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag, trinn 8 -13 Emne: PPU-P1 Studieår: 2015/2016 Emneplan PPU-P1 – Praksis første studieår Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag, trinn 8-13 Studenten skal gjøre seg kjent med innholdet i denne planen og med de supplerende retningslinjene for praksisstudiet Dette er første praksisemnet.

Førsteamanuensis/ førstelektor PPU-Y Bergen for Høgskulen

Førsteamanuensis/ førstelektor PPU-Y Bergen. Jobbnorge ID: 159697. Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), er det ledig stilling som førsteamanuensis/ førstelektor i yrkespedagogikk. Stillinga er knytt til Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett, Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag, campus Bergen.

Lektor og PPU on Vimeo

Did you know? If you come here often, you should tell us (and the whole world, really) about yourself in the bio section of your profile.

Universitetet i Bergen – Praktisk-Pedagogisk Utdanning

Ved å ta PPU lærer du å planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og vurdere undervising. Studiet gir deg teoretisk kompetanse og kunnskap om læring og praktiske, pedagogiske erfaringar og evner. Universitetet i Bergen – Praktisk-Pedagogisk Utdanning – deltid

[PDF]

UNIVERSITETET I BERGEN – wiki.uib.no

UNIVERSITETET I BERGEN Vedlegg (må vere med for at søknaden blir behandla): ___ Vitnemål/karakterutskrift frå ekstern lærestad, eventuelt kopi av eksamensoppmelding (om du tek eksamen same semester som du søkjer opptak til PPU) ___ Emneomtale frå det året emnet er tatt (f.eks. kopiar frå ei studiehandbok eller utskrift frå nettsider)