Tjenestepensjon er den pensjonen du får fra jobben

Tjenestepensjon er den pensjonen du får fra jobben

Tjenestepensjon — for deg som ansatt. Tjenestepensjon er den pensjonen du får fra jobben. Det finnes flere ulike typer. Hvis du er usikker på hva du har, bør du snakke med arbeidsgiveren din.

Hva er offentlig tjenestepensjon? – Finansportalen

Mer om Tjenestepensjon fra jobben skal da bli 66 prosent av den lønnen du har når du slutter, forutsatt at du har stått i ordningen i minimum 30 år når du er 67 år. Du kan først ta ut pensjonen fra du er 67 år.

Fra jobben – Finansportalen

Tjenestepensjon hos private bedrifter. Arbeidsgiveren din bestemmer hvilken tjenestepensjonsordning Tjenestepensjon er pensjon fra jobben. Arbeidsgiver plikter å betale inn til pensjonen din. Du kommer til å få tjenestepensjon både fra nåværende og tidligere arbeidsgivere.

Spørsmål og svar om ny offentlig tjenestepensjon

Den nye AFP-pensjonen er lik AFP-ordningen i privat sektor. Den gir et livslangt tillegg til pensjonen du får fra folketrygden og tjenestepensjonsordningen. Du kan starte uttak av AFP fra 62 til 70 år, og jo senere uttak jo høyere årlig AFP. AFP kan kombineres med inntekt.

Hvor mye får du i pensjon fra folketrygden, og er den god

Pensjon du får fra staten er en del av den norske folketrygden. På din alderspensjonskonto i folketrygden spares det hvert år tilsvarende 18,1 prosent av lønnen din. Dette er penger som du kan ta ut når du …

Sparing til pensjon – DNB

Tjenestepensjon er den pensjonen du får fra jobben. Det finnes to typer, enten har du ytelsespensjon eller innskuddspensjon. Ytelsespensjon gir deg en prosent av lønnen din når du blir pensjonist. Det mest vanlige er at du får 66 prosent av lønnen din som pensjon.

Hva er obligatorisk tjenestepensjon | Duvi

Hvor mye du får fra den pensjonen arbeidsgiver har spart for deg, avhenger av hvor mye som er betalt inn på din pensjonskonto, hvor store kostnader pensjonsleverandøren belaster din konto, hvor lenge du har den og hvor god avkastning du får. Logg inn på www.norskpensjon.no hvis du er nysgjerrig på det. Noen tips på veien mot en god pensjon:

Hvor mye får du i pensjon ? – Sørlandsavisen

Du kan selv velge om du vil ta ut hel pensjon eller bare en del av den. Dersom du vil ta ut deler av pensjonen, kalles dette gradert uttak. Kort fortalt er din pensjon summen av det du tjener opp i Folketrygden, det du tjener opp fra arbeidsgiver, som kalles tjenestepensjon, og det du selv sparer.

Spørsmål og svar om ny tjenestepensjon i offentlig sektor

Den nye pensjonsordningen blir en påslagsmodell. Det betyr at pensjonen du tjener opp i offentlig sektor, kommer i tillegg til pensjonen du får fra folketrygden. Alle år teller med. Pensjonen kan tas ut fleksibelt fra 62 – 75 år, på samme måte som folketrygden. Jo senere uttak, jo høyere årlig pensjon.

Alderspensjon – Pensjon – KLP

 ·

Hvorvidt du velger å ta ut alderspensjonen fra NAV før du fyller 67 år, er ditt individuelle valg. Det kommer an på livssituasjonen og helsen din. Den årlige pensjonen beregnes ut fra hvor gammel du er når du velger å ta den ut, og forventet levealder for ditt årskull.

Sjekk hva du får i pensjon – smartepenger.no

Du kan beregne pensjonen fra Folketrygden fra NAV. Du klikker bare på knappen Beregn pensjon for å gjøre dette. Dette er akkurat den samme beregningen du gjør direkte på NAVs nettsider, som du ser beskrevet under Min Pensjon.

ABC om pensjon | godtforberedt.no

Den totale pensjonen din består av alderspensjon fra folketrygden, arbeidsgivers sparing (tjenestepensjon) og AFP (avtalefestet pensjon)– hvis arbeidsgiveren din tilbyr det. Hvis du sparer på egen hånd, kommer dette i tillegg.