ICES vil ikkje opne for loddefiske i Barentshavet

ICES vil ikkje opne for loddefiske i Barentshavet

Det internasjonale havforskingsrådet (ICES) meiner det ikkje bør opnast for loddefiske i Barentshavet i 2019. – Ikkje snakk om ein kollaps i bestanden, seier havforskar Bjarte Bogstad.

Tilrår at det ikkje blir loddekvote i Barentshavet til

Det internasjonale havforskingsrådet (ICES) meiner det ikkje bør opnast for loddefiske i Barentshavet til neste år. Havforskar Bjarte Bogstad understrekar at det ikkje …

Vil ikke åpne for loddefiske i Barentshavet til neste år

Det internasjonale havforskingsrådet (ICES) meiner det ikkje bør opnast for loddefiske i Barentshavet til neste år. Havforskar Bjarte Bogstad understrekar at det ikkje er snakk om kollaps i bestanden denne gongen, skriver Havforskningen.

Ikkje loddekvote i Barentshavet – fiskebat.no

Det internasjonale havforskingsrådet (ICES) meiner det ikkje bør opnast for loddefiske i Barentshavet til neste år. Havforskar Bjarte Bogstad understrekar at det ikkje …

Vil stoppe loddefisket i Barents – blv.no

Det internasjonale havforskingsrådet (ICES) meiner det ikkje bør opnast for loddefiske i Barentshavet til neste år. Havforskar Bjarte Bogstad understrekar at det ikkje …

261.045 tonn torsk nord for 62 – fiskeribladet.no

Forskning En fjerdedel av Barentshavet ble ikke dekket på tokt. Nyheter Alibaba skal selge Marine Harvest-produkter. Fiskeri Torskekvoten satt til 725.000 tonn i 2019. VI ANBEFALER. ICES vil ikkje opne for loddefiske i Barentshavet. Disse kjemper om 10 rekrutteringskvoter.

Null-råd for lodde i Barentshavet, stabilt for reke i nord

Det internasjonale havforskingsrådet (ICES) tilrår at det ikkje blir fiska lodde i Barentshavet i 2017. ICES går også inn for ei rekekvote på 70 000 tonn i Barentshavet, medan rekerådet i sør er utsett.

[PDF]

Beskatningsstrategi for lodde i Barentshavet – CORE

fleirbestandsmodellar, medan loddefiskarane har meint ein skulle kunne opne for eit loddefiske også om venta gytebestand er nok0 mindre enn 500.000 tonn. Dei to synspunkta trekk i kvar si retning med omsyn til kva som kan reknast som ei optimal forvalting av lodda i Barentshavet.

Anbefaler ikke loddefiske til neste år – Norges Sildesalgslag

Det bør ikkje fiskast lodde i Barentshavet til neste år, anbefaler ICES. Framskrivingane syner at bestanden mest truleg vil vera under kritisk nivå i 2016, sjølv utan fiskeri. Det internasjonale råd for havforsking (ICES) offentleggjorde 2016-kvoterådet for lodde i Barentshavet i dag.

Meld. St. 28 (2016–2017) – regjeringen.no

På grunn av låg gytebestand vart det vedtatt å ikkje opne for kommersielt loddefiske i Barentshavet i 2017. Noreg og Russland er einige om å vidareføre arbeidet i 2017 i analysegruppa, som er sentral for det gode norsk-russiske kontrollsamarbeidet.

[PDF]

Innst. 288 S – Forsiden

ikkje opne for kommersielt loddefiske i Barentshavet i 2017. Noreg og Russland er einige om å vidareføre ar-beidet i 2017 i analysegruppa, som er sentral for det gode norsk-russiske kontrollsamarbeidet. Partane skal sjå nærmare på norsk og russisk fiskeriregelverk om utkast av fisk. Arbeidet med å lage felles ret-

Ressursforskning på lodde. Bjarte Bogstad

13 Utsikter framover for loddefiske i Barentshavet Litt forsiktige med å spå etter det som skjedde i 2016/2017 Mest truleg vil det bli ein kvote i 2019 på dekkast for å måle Barentshavslodde enn islandslodde Island fastset sjølve kvoten for islandslodde utan å gå om ICES i real time om Island vil ikkje gje frå seg

Fiskebåt – Posts | Facebook

Norge er en havnasjon, og mange vil si vi er best på hav Det internasjonale havforskingsrådet (ICES) meiner det ikkje bør opnast for loddefiske i Barentshavet til neste år. Havforskar Bjarte Bogstad understrekar at det Fiskebåt. Sp S on S so S red S

4.6/5(13)

Regulering av fisket etter lodde – Fisk.no

Fiskeri- og kystdepartementet har fastsett regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2011. I samsvar med tilrådinga frå Det internasjonale råd for havforsking (ICES) vart totalkvoten for lodde i Barentshavet i 2011 tidlegare i haust fastsett til 380 000 tonn.

Kystfiskarlaget 99,2 kB – spotidoc.com

No category; Kystfiskarlaget 99,2 kB +