Standard for beskrivelse av datasett og datakataloger (DCAT-AP-NO)

Standard for beskrivelse av datasett og datakataloger

Utarbeidelse av nye versjoner av «Standard for beskrivelse av datakataloger og datasett» initieres av Difi, og den primære kilden til nye versjoner vil være endringer i DCAT-AP. Difi vil derfor ha ansvar for å følge med på EUs bruk av, og endringsarbeid knyttet til, DCAT-AP.

Standard for beskrivelse av datasett og datakataloger

Dokumentet beskriver “Standard for beskrivelse av datasett og datakataloger (DCAT-AP-NO)” som skal sikre at beskrivelser av offentlige data utføres på en felles, strukturert måte og i …

Standard for beskrivelse av datasett og datakataloger

DCAT-AP-NO valideringsverktøy. Direktoratet for forvaltning og IKT – Versjon 1.1. Validator. Avvik; Anbefalinger; Veiledning; Veiledning. Last updated 2017-06-02 12:12

Standard for beskrivelse av datasett og datakataloger

Standard for beskrivelse av datasett og datakataloger (DCAT-AP-NO) er en anbefalt standard i Referansekatalogen. Standarden er anbefalt brukt for å beskrive datasett og datakataloger i …

Standard for beskrivelse av datakataloger og datasett – PDF

Norsk standard for beskrivelse av datasett og datakataloger. Møte i Standardiseringsrådet. Norsk standard for beskrivelse av datasett og datakataloger Møte i Standardiseringsrådet 17.03.15 Bakgrunn for arbeidet – DCAT (Data Catalog Vocabulary) ble tidlig i 2014 anbefalt av W3C, og EU-kommisjonen . Detaljer

[PDF]

Utredning og vurderinger – Revisjon av Standard for

beskrivelse av datasett og datakataloger» (DCAT-AP-NO), og skal være en kilde til mer informasjon og begrunnelse for de valgene som er tatt, samt en vurdering av om den reviderte «Standard for beskrivelse av datasett og datakataloger» bør fortsatt bli en forvaltningsstandard for åpne data

[PDF]

datakataloger og datasett Standard for beskrivelse av

S tandard for beskrivelse av datasett og datakatalogar « Den aktuelle utredningen vil se på standarder knyttet til beskrivelse av datasett og datakataloger . Vi vil imidlertid ikke begrense oss kun til åpne data, men se generelt på behov knyttet til beskrivelse av datasett i det offentlige » Arbeidsgruppe: NAV, Statens vegvesen, SSB,

Beskrivelse av datasett og datakataloger | Difi

Anbefalt standard. Difi anbefaler at offentlige virksomheter ved beskrivelse og utforming av datasett og datakataloger gjør det som spesifisert i. DCAT-AP-NO-1.1; Standarden skal benyttes når datakataloger og datasett tilgjengeliggjøres åpent, eller for begrensede brukergrupper på offentlige nettsider. Hjemmel. Anbefalingen er gjeldende.

Veileder for beskrivelse av datasett – doc.difi.no

Se forøvrig ordforklaringene til Standard for beskrivelse av datasett og datakataloger (DCAT-AP-NO). Veilederen kan også benyttes til å beskrive ustrukturerte samlinger av data, men hovedhensikten og dermed eksemplene i denne veilederen er utelukkende basert på beskrivelser av strukturerte datasett.

Veiledning | data.norge.no – Difi

Standard for beskrivelse av datasett og datakataloger (DCAT-AP-NO) er en anbefalt standard i Difis liste over anbefalte og obligatoriske standarder i offentlig sektor (Referansekatalogen). Standarden er anbefalt brukt for å beskrive datasett og datakataloger i offentlig sektor.