Senker ikke kravet om aksjekapital til 1 krone

Senker ikke kravet om aksjekapital til 1 krone – hegnar.no

Forslagene til endringer i aksjeloven ble offentliggjort fredag, og innebærer lettelser som vil medføre besparelser på mellom 1,3 og 2,4 milliarder kroner, ifølge statsråden.

Regjeringen vil ikke senke kravet om aksjekapital til 1 krone

Regjeringen vil ikke senke kravet om aksjekapital til 1 krone Regjeringen beholder kapitalkravet på 30.000 kroner ved etablering av aksjeselskap, men foreslår andre lovendringer som skal spare næringslivet for milliarder.

Vil kutte kravet til aksjekapital med 29.999 kroner til 1

Utredningene skal nå sendes på høring, med plan om å fremme lovforslag for Stortinget i 2017. Foreslår flere endringer. Utredningen foreslår blant annet å kutte minste aksjekapital fra 30.000 kroner til 1 krone. I tillegg foreslås følgende endringer av aksjelovutvalget: * Økt bruk av elektroniske løsninger.

Død over ENK – Aksjeselskap til 1 krone | Webforumet.no

Jul 30, 2017 · «Kravet til minste aksjekapital reduseres fra 30.000 kroner til 1 krone» Aksjelovutvalget: Foreslår å redusere kravet til aksjekapital til 1 krone hansson liker dette.

SendRegning.no – Posts | Facebook

Senker ikke kravet om aksjekapital til 1 krone – hegnar.no Regjeringen beholder kapitalkravet på 30.000 kroner ved etablering av aksjeselskap, men foreslår andre lovendringer som skal spare næringslivet for …

3.3/5(3)

1 krone i aksjekapital? – hermetikken.no

Nå kan det bli enda flere fordeler ved å organisere bedriften din som aksjeselskap. Her er en oversikt over de viktigste endringene, der det i pkt 3 foreslås å sette aksjeskapitalen ned til 1 krone. De åtte mest vesentlige endringene som er foreslått er: 1. Avtaler mellom selskapet og aksjonærer eller medlemmer av selskapets styre mv.

SendRegning.no – Innlegg | Facebook

Senker ikke kravet om aksjekapital til 1 krone – hegnar.no Regjeringen beholder kapitalkravet på 30.000 kroner ved etablering av aksjeselskap, men foreslår andre lovendringer som skal spare næringslivet for …

3.3/5(3)

Forslag til endringer i aksjeloven – sticos.no

Om aksjelovutvalget får gjennomslag for sine forslag blir det enda lettere å stifte aksjeselskap. Minste lovlige aksjekapital blir 1 krone, det blir ingen krav til ekstern bekreftelse av aksjeinnskudd til og med kr 100 000, og stifterne kan fravelge revisjon ved å unnlate å velge en revisor.

Aksjeloven – forslag til omfattende forenklinger – Haavind

Ettersom kravet til minste aksjekapital foreslås redusert til 1 krone, fjernes bestemmelsen om handleplikt dersom egenkapitalen har blitt mindre enn halvparten av aksjekapitalen. 3-8 reduseres til en informasjonsplikt . Næringslivet har lenge ytret ønske om endring av dagens § 3-8 om saksbehandlingen ved avtaler mellom selskapet og nærstående.

Enklere for aksjeselskap og stiftelser | Virke

Kravet til minste aksjekapital reduseres fra 30 000 kroner til 1 krone; Økt bruk av elektroniske løsninger, blant annet ved at det ikke skal stilles krav om protokoll i papirformat og at det kan avholdes elektronisk generalforsamling; Aksjeselskap behøver ikke lenger aktivt beslutte fravalg av revisjon.

Hvor stor aksjekapital bør det være i et aksjeselskap

Et regjeringsoppnevnt utvalg har foreslått å sette kravet om aksjekapital i et aksjeselskap ned til én krone. Forhåpentligvis velger ikke regjeringen å vedta dette forslaget. Sjefredaktør Arve Brekkhus. Publisert: 15.01.2017 22:41. Før 2012 var det er krav om en aksjekapital på 100.000 kroner for alle aksjeselskaper i Norge. Dette ble satt ned til 30.000 kroner i 2012.

[PDF]

Forslag om vesentlige endringer i aksjelovgivningen

Aksjeselskaper er i dag underlagt et krav om aksjekapital på minst 30 000 kroner. Forslag: Utvalget foreslår å redusere minstekravet til aksjekapital til én krone. Etter utvalgets oppfatning har minstekravet ingen betydning for selskapets kreditorer, og kravet fungerer heller ikke som noen «seriøsitetssperre».

SendRegning.no – Fortsatt 30.000 kroner ved etablering av

Senker ikke kravet om aksjekapital til 1 krone – hegnar.no Regjeringen beholder kapitalkravet på 30.000 kroner ved etablering av aksjeselskap, men foreslår andre lovendringer som skal spare næringslivet for milliarder.

BDO-bloggen | Gjør deg kjent med foreslåtte endringer i

Krav til aksjekapital. Utvalget foreslo i NOU 2016:22 å redusere kravet til minste aksjekapital til én krone. Departementet følger ikke opp forslaget om å endre minstekravet til aksjekapital i aksjeloven § 3-1.

Ska det værra et AS for ei krone? – hegnar.no

Dagens minstekrav til aksjekapital er NOK 30.000,-. Dette er altså den inngangsbilletten alle som vil drive virksomhet gjennom et aksjeselskap, må betale. Etter utvalgets oppfatning har kravet