Vokt dere for de falske profeter

Til Kristne i Endetiden: Vokt dere for de falske profeter!

«Vokt dere for de falske profeter! De kommer til dere i saueham, men innvendig er de glupske ulver. På fruktene skal dere kjenne dem.» Matt 7:15-16. «Vokt dere for falske profeter. De ser ut som ekte profeter. De ser ut som brennende Kristne ledere. Vi lever i en tid med mange falske profeter.

(227) Justin Peters: Vokt dere for de falske profeter

Click to view on Bing1:07:25

May 11, 2015 · Opptak fra Misjonshuset i Kristiansand 03.05.15 (3 kamera). Tolk: Bjørn Storm Johansen. Justin Peters driver Justin Peters Ministries som først og fremst for

Author: VASVIK MEDIA

(228) Justin Peters: Vokt dere for de falske profeter (Del2)

Click to view on Bing52:37

May 11, 2015 · Opptak fra Misjonshuset i Kristiansand 03.05.15 (3 kamera). Tolk: Bjørn Storm Johansen. Justin Peters driver Justin Peters Ministries som først og fremst for

Author: VASVIK MEDIA

Vokt dere for de falske profeter! | Søkelys

Vokt dere for de falske profeter! De kommer til dere i saueham, men innvendig er de glupske ulver. På fruktene skal dere kjenne dem. Matteus 7:15-16.Vokt dere for falske profeter. De ser ut som ekte profeter, de ser ut som brennende kristne ledere. Vi lever i en tid med mange falske profeter.

Trosforsvaret: Falske profeter = Ulver i fåreklær

«Vokt dere for de falske profeter, de som kommer til dere i fåreklær, men som innvendig er rovlystne ulver.» (Matt 7:15) De første ordene Jesus sier angående dette er at vi skal vokte oss for de falske profeter.

Konferanse: Vokt dere for de falske profeter

114 asistieron · 41 interesados. Comparte este evento con tus amigos

Spikers Corner: De falske profetene

 ·

På dommens dag er de ikke kjent av Jesus som hans disipler. Derfor sier Jesus: ”Vokt dere for de falske profeter”. Det er uhyre viktig å legge øret til Jesu advarsel. For de falske profetene vil i dag lede oss inn i den verdslige, ukristelige kultur som hersker på den brede vei.

Leksjon 12: Matteus 7 – lds.org

Vokt dere for slike… Vokt dere for dem som i tale og skrift går imot Guds sanne profeter, og som aktivt proselytterer, ubekymret og uten hensyn til deres evige velbefinnende som de forfører” (“Vokt dere for falske profeter,” Liahona, jan. 2000, 73).

Leksjon 11: Vi må beskytte oss mot de siste dagers falske

Vokt dere for dem som i tale og skrift går imot Guds sanne profeter, og som aktivt forkynner, ubekymret og uten hensyn til deres evige velbefinnende som de forfører” (“Vokt dere for falske profeter og falske lærere,” Liahona, jan. 2000, 73).

E N D E T I D: Falske profeter & lærere

Falske profeter og lærere, forvrenger sannheten: «Men det sto også fram falske profeter blant folket, slik det også skal komme falske lærere blant dere. I hemmelighet skal de føre inn falske lærdommer som leder til fortapelse. De skal fornekte den Herre som …

Bjørn O.Hansen: Hva kjennetegner falske profeter og lærere

«Vokt dere for de falske profeter! De kommer til dere i fåreham, men innvendig er de glupende ulver. På fruktene deres skal dere kjenne dem. Sanker en vel druer av tornebusker, eller fiken av tistler? Slik bærer hvert godt tre god frukt, men et dårlig tre bærer dårlig frukt.» På utsiden kan alt se vel og bra ut.

Til Kristne i Endetiden: april 2015

«Vokt dere for de falske profeter! De kommer til dere i saueham, men innvendig er de glupske ulver. På fruktene skal dere kjenne dem.» Matt 7:15-16. «Vokt dere for falske profeter. De ser ut som ekte profeter. De ser ut som brennende Kristne ledere. Vi lever i en tid med mange falske profeter.