Hva er «forsvarlig» LSD-bruk?

Hva er «forsvarlig» LSD-bruk? – Psykiatri – Doktoronline

Sep 29, 2004 · Det er litt i overkant å tro at en psykiater på et helsenettsted skal kunne anbefale deg hva som er en forsvarlig dose LSD. Vet man alltid hva man får når man tar LSD? Ofte er det vel blandingsprodukter..

Hva er forsvarlig undervisning? – Opplæringslovutvalget

Hvem er det som bestemmer hva som er «pedagogisk og tryggleiksmessig forsvarleg»? Skrevet av Geir Allan Stava, Skolenes landsforbund, 14. juni 2018 At noe er forsvarlig vil alltid bygge på både objektive og subjektive oppfatninger.

Forsvarlig bruk av kokain – freak.no

Dette nettstedet er avhengig av annonseinntekter for å holde driften og videre utvikling igang. Vi liker ikke reklame heller, men alternativene er ikke mange.

forsvarlighet – Store medisinske leksikon

Kravet stilles dels til den faglig-tekniske siden ved helsehjelpen og dels til den omsorgen som hjelpen skal være ledsaget av. Kjernen i kravet er at hjelpen skal være god ut fra det lege- og helsevitenskap ellers tilsier. Hva som er faglig forsvarlig til enhver tid, endrer seg.

Hva er de forskjellige typene av ulovlige rusmidler

Lovlig bruk av stoffet er vanligvis begrenset til resepter i de fleste land for slanking eller ADHD. Under tilsyn av lege, har medisinsk bruk av amfetamin blitt bevist sikker og forsvarlig av US Food and Drug Administration; men det har ofte blitt misbrukt for ekstreme vekttap og dens evne til å la brukerne komme med på svært lite søvn.

Hva er forsvarlig reisetid? – bavisa.no

Det skal organiseres og tilrettelegges et skyssopplegg som er rasjonelt og økonomisk forsvarlig. Samtidig må skoleskyssen organiseres slik at elevene får akseptabel reise- og ventetid. Siden planlegging og organisering skjer i samarbeid med kommunen og den enkelte skole, er …

Hydrogenperoksid er effektivt og velferdsmessig forsvarlig

Men da må vi tenke nytt på hva vi gjør med midlene etter bruk, sa Kari Torp, seniorforsker havbruk i Bellona. En av grunnen til at vi bruker hydrogenperoksid i merd fremdeles er at det er effektivt og velferdsmessig forsvarlig å bruke, sa Ketil Rykhus, fagsjef for miljø og helse i Sjømat Norge.

Hva er forsvarlig? – Debatt og kronikk – Dagens Medisin

Hva er forsvarlig? Det er selvsagt ikke riktig at psykiatrisk behandling tar liv. Personer med alvorlige psykiatriske lidelser som får riktig antipsykotisk behandling, lever tvert imot lenger enn om de ikke behandles med antipsykotika.

Hva er faglig forsvarlighet? – nsf.no

Forsvarlighetskravet forutsetter at det til enhver tid er fokus på og drøftinger om kravene til faglig forsvarlig yrkesutøvelse og god praksis. I omstilling er tillitsvalgtes rolle å påse at rammebetingelsene, av organisatorisk og ledelsesmessig karakter, er slik at det er mulig å …