Hvor mye tilleggspoeng kan du få hvis du har tatt 30 studiepoeng?

Hvor mye tilleggspoeng kan du få hvis du har tatt 30

Hvis du tar fag som til sammen gir deg 30 studiepoeng, kan du da forbedre poengsummen din med 1 poeng. Det vil si at hvis din poengsum fra før var 47 poeng, vil den da med tilleggspoenget bli 48 poeng.

Hvor mange tilleggspoeng kan du få for høyere utdanning?

Du kan få 2 tilleggspoeng i ordinær kvote hvis du dokumenterer å ha fullført fag som til sammen har en verdi på 60 studiepoeng eller mer. Du får 1 tilleggspoeng hvis du har bestått fag som til sammen har en verdi på 30 studiepoeng. Et fulltidstudium inneholder normalt fag som gir 60 studiepoeng i …

# Får man studiepoeng ved å ta ex.phil.? – Jobb og

Tror du blander sammen studiepoeng og tilleggspoeng. Studiepoeng er poeng som sier hvor mye fag du har tatt ved høyere utdannelse. For å få en bachelorgrad må du ha 180 studiepoeng, for mastergrad 300 studiepoeng. Tilleggspoeng er noe helt annet.

Hva kan man gjøre med 180 studiepoeng fra NTNU? – vgd.no

Studiepoeng på universitetet og karakterpoeng fra VGS må ikke blandes sammen, det har ingenting med hverandre å gjøre. Det er riktig at du får 3 tilleggspoeng å legge til snittet ditt for et studie på 60 sp, men det er også maksimalt av hva du kan få.

60 studiepoeng – ett semester – Annen utdanning – Diskusjon.no

Hvis du er motivert til å jobbe mye på egenhånd og føler du har evnene til å klare å få greie karakterer så går du all in. Hvis du er litt usikker så tror jeg det vil være bedre å ta et halvt årsstudium og heller få innblikk i hvordan du må jobbe når du begynner på mastergraden.

Studiepoeng? – Annen utdanning
Hvordan skaffe studiepoeng etter videregående?

See more results

Så mye kan du få i uføretrygd – nettavisen.no

Tilfredsstiller du de rette kriteriene kan du få over 30.000 kroner per måned i uføretrygd. – Den høyeste uføretrygden du kan få er 363.290 kroner, sier privatøkonomiekspert Rune Pedersen i

Lånekassen – Utdanning på deltid

Studiebelastningen din avgjør hvor mye støtte du kan få. Studiebelastning sier noe om hvor mye du studerer. Lånekassen måler studiebelastning i studiepoeng (høyere utdanning) eller årstimer (videregående fag). I noen tilfeller måler vi det i antall fag.

Regn ut skolepoeng og konkurransepoeng – studentum.no

Selv om du har mer enn 60 studiepoeng eller har folkehøgskole og/eller militær-/sivilteneste i tillegg, er to poeng maksimalt av hva man kan oppnå som tilleggspoeng. Fullført halvårig studium eller 30 studiepoeng (10 vekttall) gir 1 tilleggspoeng.

Godkjenning av ekstern utdanning ved Det

Du kan få godkjent opp til 30 studiepoeng innføringsemner. Spesialisering: Hvis du tidligere har tatt emner innenfor det fagfeltet du nå skal spesialisere deg i, kan du søke om å få godkjent erstatning for deler av spesialiseringen.

Lånekassen – Studieprogresjon og forseinking

Dersom du har blitt seinka i utdanninga på grunn av sjukdom, fødsel eller nedsett funksjonsevne, kan du få støtte sjølv om du er meir enn 60 studiepoeng seinka. Du må dokumentere at heile eller delar av forseinkinga skyldast ein av desse grunnane.

Hvor mye kan jeg låne? – Sbanken (tidligere Skandiabanken)

Hvis du vurderer fastrentelån, anbefaler vi at du tenker deg nøye om. Det kan passe for deg hvis du av spesielle grunner har behov for en forutsigbar økonomi de nærmeste årene. Fastrentelån er som regel dyrere enn lån med flytende rente.

Årsstudium. Hvor mye poeng får jeg? – Karriere og

Du kan jo også få noen ekstrapoeng for realfag/fordypning fra vgs, men dette skal jeg ikke uttale meg om. Takk, virker som du har peiling:) Sitter og vurderer …