Institutt for historie og klassiske fag ved NTNU av Anders Kirkhusmo (Innbundet)

Eide Forlag – Institutt for historie og klassiske fag ved NTNU

Tittel: Institutt for historie og klassiske fag ved NTNU, Forfatter: Kirkhusmo, Anders, Omtale: I 1958 ble Institutt for historie og klassiske fag i Trondheim opprettet. Instituttet var opprinnelig en del av Norges lærerhøgskole, som hadde hatt historieundervisning på høgskolenivå siden 1922.

Historie – Ansatte ved Institutt for historiske studier – NTNU

Jan Frode Hatlen, Førsteamanuensis/Leder forvaltningsutvalget for de 5-årige lektorutdanningene 73596397 41236570 [email protected]

Institutt for historie og klassiske fag ved NTNU av Anders

Institutt for historie og klassiske fag ved NTNU (Innbundet) av forfatter Anders Kirkhusmo. Pris kr 219 (spar kr 31). Se flere bøker fra Anders Kirkhusmo.

Institutt for historie og klassiske fag ved NTNU av Anders

Omtale Institutt for historie og klassiske fag ved NTNU I 1958 ble Institutt for historie og klassiske fag i Trondheim opprettet. Instituttet var opprinnelig en del av Norges lærerhøgskole, som hadde hatt historieundervisning på høgskolenivå siden 1922.

Institutt for historiske studier (NTNU) – Wikipedia

Institutt for historiske studier hører til Det humanistiske fakultet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Instituttet er lokalisert på Dragvoll i Trondheim, og driver undervisning og forskning innenfor fagene historie, arkeologi, klassiske fag, europastudier og kulturminneforvaltning.

Instituttets historie ·

Ansatte ved Institutt for historiske studier – NTNU

Jan Frode Hatlen, Førsteamanuensis/Leder forvaltningsutvalget for de 5-årige lektorutdanningene 73596397 41236570 [email protected]

Anders Kirkhusmo – Kildenett

Anders Kirkhusmo. f. 1932, førsteamanuensis emeritus ved NTNU, Institutt for historie og klassiske fag. Han har skrevet i Trøndelags historie om perioden 1920-2005.

KUNNSKAPSHISTORIE I TRONDHEIM EN LITTERATUROVERSIKT

Trondheim: Institutt for arkeologi og religionsvitenskap, NTNU, Institutt for historie og klassiske fag Anders Kirkhusmo: Institutt for historie og klassiske fag ved NTNU: Trondheim: Tapir akademisk forlag, 2008 Institutt for musikk / Musikkonservatoriet Harry Rishaug, Harry og Kåre Opdal (red.):

Forfatter Anders Kirkhusmo. Bøker, lydbøker, biografi og

Trondheims historie 997-1997. Bd. 1-6. Trondheims historie 997-1997. 1-6. Bindene selges ikke enkeltvis. Grethe Authén Blom, Rolf Danielsen, Anders Kirkhusmo, Knut Mykland, Ola Svein Stugu og Steinar Supphellen

KUNNSKAPSHISTORIE I TRONDHEIM – PDF – docplayer.me

Trondheim: Institutt for arkeologi og religionsvitenskap, NTNU, Institutt for historie og klassiske fag Anders Kirkhusmo: Institutt for historie og klassiske fag ved NTNU: Trondheim: Tapir akademisk forlag, 2008 Institutt for musikk / Musikkonservatoriet Harry Rishaug, Harry og Kåre Opdal (red.):

Kunnskapshistorie I Trondheim – en litteraturoversikt

Hovedoppgave i Historie, Historisk Institutt, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, høsten 1997. Roland Wittje og Ola Nordal: Universitetshistoriske samlinger ved NTNU. Forum for kunnskapshistorie publikasjon nr 4. Trondheim, Tapir, 2005. Det er skrevet mange artikler som omhandler sider ved NTNUs historie.

KUNNSKAPSHISTORIE I TRONDHEIM – spotidoc.com

Institutt for teknisk kybernetikk – 50 år. Trondheim: NTNU, 2004. Institutt for elektronikk og telekommunikasjon, gruppe for Akustikk Nordal, Ola: Akustisk Laboratorium ved NTH/SINTEF: Om utbyggingen av anvendt akustisk forskning i Norge, 1948 – 1965. Masteroppgave i historie. Trondheim: Institutt for historie og klassiske fag, NTNU, 2005 Sct.

KUNNSKAPSHISTORIE I TRONDHEIM – spotidoc.com

Trondheim: Institutt for historie og klassiske fag, NTNU, 2005 9 Kunnskapshistorie i Trondheim – en litteraturoversikt versjon 9. april 2010 2.5.8 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for biologi Claus Bech og Eivind Røskaft: Ten year report 1980-1989: Department of …

Ragnar Standal – lokalhistoriewiki.no

Ragnar Standal fekk kulturprisen for Ørsta kommune i 1993, vart æresmedlem i Hjørundfjord sogelag i 1998 og fekk Kongens fortenestmedalje i sølv i 2003. Kjelder. Kirkhusmo, Anders 2008: Institutt for historie og klassiske fag ved NTNU 1958–2008 s. 121. Aarset, Terje 2013: Ragnar Standal (1928–2013), i Frå Hjørundfjord. Årsskrift nr. 35.

Research at the Department of Information Security – NTNU

Laboratories. The research at our department is connected to our laboratories. Norwegian Biometrics Laboratory (NBL) Focus on biometric research covering various physiological and behavioral biometrics including recognition of face in 2D and 3D, fingerprint, finger vein, ear, signature, gait, keystroke and gesture in addition to dental biometrics and mouse dynamics.