9 av 10 fikk bygge i sårbare områder i Troms

9 av 10 fikk bygge i sårbare områder i Troms

9 av 10 fikk bygge i sårbare områder i Troms; I Troms fikk 87 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i strandsonen og sårbare områder. Det kjøres svært mye i skog og mark, hele 97 prosent av dem som søkte fikk kjøretillatelse. Folk i Troms er blant dem som kaster minst husholdningsavfall i …

7 av 10 fikk bygge i sårbare områder – naturvernforbundet.no

8 av 10 fikk bygge i sårbare områder I Akershus fikk 86 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i strandsonen og andre sårbare områder. Strømforbruket i boliger økte med 421 kilowattimer per innbygger og nesten halvparten av kommunene manglet plan for klimagassutslipp.

[PDF]

SÅRBARE LOKALSAMFUNN OG DAGLIGVAREFORSYNING I …

Sårbare lokalsamfunn og dagligvareforsyning i Troms. Resymé Rapporten er en undersøkelse av hvor i Troms fylke en finner de lokalsamfunn og områder som er mest utsatt ved en svikt i forsyningen av dagligvarer, enten som følge av ”naturlige” vegsperringer eller kraftforsyningsbrudd, eller som følge av …

Havbruksstrategi for Troms – PDF – docplayer.me

Av totalt omlag 50 lakseslakterier i Norge er 9 i Troms, dvs. om lag 20 %. Til sammenligning utgjør matfiskproduksjonen i Troms i dag 10 % av nasjonalt kvantum. Slakteriene er fordelt i Astafjordområdet, på Senja og i Nord- Troms. MTB=maksimalt tillatt biomasse MTB gis i tonn fisk (biomasse) pr konsesjon, pr lokalitet og pr selskap.

[PDF]

Tromsø Vind AS og Raudfjell Vind AS – Godkjenning av MTA

Troms fylke Vi viser til brev av 03.11.2017 med vedlagt detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan for Kvitfjell NVE har i vedtak av 20.10.2017 gitt konsesjon til ny adkomstvei som følger eksisterende vei opp konsultasjonen fikk siidaen forklart NVE hvordan Kvitfjell og Raudfjell samt tilhørende områder på

[PDF]

Troms Kraft AS – Årsrapport for 2017

områder er det stordriftsfordeler som kan utnyttes til å kraftproduksjonsvirksomhet i 10 av 24 kommuner i Troms fylke, nettvirksomhet i 15 av 24 kommuner i Troms fylke, samt sluttbrukersalg av kraft i Norge, Sverige avhengig av hvor i landet man bor. Nord­Norge fikk

[PDF]

Detaljregulering for massetak Ramfjordmoen i Tromsø

området. Statens vegvesen mener kravet i §§ 8 og 9 er oppfylt. Tiltaket er finansiert av Statens vegvesen noe som oppfyller § 11. I forhold til § 10 vurderer vi at den samla belastningen på økosystemet vil bli lavt. Tiltakshaver vil benytte teknikker og driftsmetoder som er mest mulig skånsomme i forhold til …

Opphevet eller omgjorde halvparten av alle byggeklager

De fleste øvrige kommuner fikk opphevet eller omgjort halvparten av klagene. Til sammen ble 48 prosent av klagene i øvrige kommuner opphevet. Østvold opplyser at temaet vil bli tatt opp på januarmøtet 2018, som foregår på Scandic Ishavhotell fra 9. til 11. januar.

Får ikke bygge gigantvindturbiner – NRK Nordland – Lokale

Ordfører Bjørnar Skjæran (Ap) i Lurøy kommune fikk i dag nyheten om at regjeringen ikke vil gi konsesjon for bygging av Sleneset Vindkraftverk.

Tromsø – Wikipedia

Rundt 1860 går imidlertid byen inn i en nedgangstid. 1861 innvies Tromsø domkirke, som er enn langkirke i nygotisk stil, tegnet av Christian Heinrich Grosch. I 1867 ble det etablert faste lokalbåtruter mellom Tromsø og bygdene omkring, og byen fikk en sterkere posisjon som sentrum i de midtre deler av Troms.

Land: Norge

BEREDSKAPSPLAN AKUTT FORURENSNING Midt- og Nord-Troms …

Øvelse rogaland – Ølberg 16. september 2015-1 innhold forord 4 program 6 oversikt poster 9 post 1 10 post 2 10 post 3 11 post 4 11 post 5 12 post 6 14 post 7 14 post 8 15 post 9 16 post 10 16 post 11 17 . …