Tinglysing i fast eiendom fra domstolene til Statens kartverk : Bygg.no

Tinglysing i fast eiendom fra domstolene til Statens kartverk

Det er Stortinget som har besluttet at all tinglysing i fast eiendom skal overføres fra domstolene til Statens kartverk og sentraliseres til Kartverkets hovedkontor i Hønefoss. Overføringene skjer i …

Tinglysing i fast eiendom og boretter – regjeringen.no

Tinglysing i fast eiendom skjer ved Kartverkets hovedkontor i Hønefoss, mens tinglysing i boretter foregår i Kinsarvik i Ullensvang, hvor også Kartverkets kundesenter er lokalisert. Opplysninger fra grunnboken får man gratis ved henvendelse til kundesenteret på tlf. 08700.

Eiendom | Kartverket

Kartverket har et nasjonalt ansvar for geografisk informasjon, drifter det nasjonale eiedomsregisteret og tinglyser fast eiedom og andeler i borettslag

Fyll ut skjema | Kartverket

Skjema for tinglysing av eierskifte. Skjøte – Bokmål Skøyte – Nynorsk. Overføring av hjemmel til andel i borettslag – Bokmål Overføring av heimel til andel i burettslag – Nynorsk. Hjemmelserklæring ved arv og skifte – fast eiendom – Bokmål Heimelserklæring ved arv og skifte – fast eigedom – Nynorsk

Tinglysing til Statens kartverk – Estate Nyheter

Tinglysing til Statens kartverk. I 2002 besluttet Stortinget at ansvaret for tinglysing i fast eiendom skal overføres til Statens kartverk. Overføringene vil skje gradvis i perioden 2004-2007.

Statens kartverk – Endringshistorie

Fra denne dato var Statens kartverk formelt sett landets tinglysingsmyndighet. Det var i 2002 Stortinget vedtok at tinglysing i fast eiendom skulle overføres fra domstolene til Statens kartverk. De første overføringene fant sted våren 2004 og det har vært en omfattende og krevende prosess.

Tinglysing – Jusleksikon.no

Den 12. juni 2002 vedtok Stortinget at all tinglysing i fast eiendom skal foregå sentralt ved Statens kartverk på Hønefoss. Fra juli 2004 til oktober 2007 ble tinglysingen gradvis overført fra landets 87 tingretter til Statens kartverk.

Nærøy kommune | Vis nyhet: Tinglysing i fast eiendom fra

Tinglysing i fast eiendom fra domstolene til Statens kartverk Publisert: 31.08.2007 av Stortinget har besluttet at tinglysing i fast eiendom skal overføres fra domstolene til Statens kartverk og sentraliseres til Kartverkets hovedkontor i Hønefoss.

Tinglysing | Norges Domstoler

Tinglysing Å tinglyse innebærer å skape rettsvern (med andre ord skaffe seg en rettighet til et formuesgode) for rettigheter i fast eiendom. All tinglysing foregår nå ved Statens kartverk.