Medisinsk intensiv/Hjerteoppvåkningen ønsker flere spesialsykepleiere, Tromsø

Medisinsk intensiv/Hjerteoppvåkningen ønsker flere

Helse Nord, Universitetssykehuset Nord-Norge HF – Medisinsk intensiv/Hjerteoppvåkningen ønsker flere spesialsykepleiere, Tromsø – Helse Nord, Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no – startsiden for jobb og karriere.

Spreke, positive og eventyrlystne intensivsykepleiere

9038 TROMSØ . Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr befolkningen i den nordligste landsdelen medisinsk diagnostikk og behandling ved våre sykehus i Tromsø, Narvik, Harstad og Longyearbyen. Vår visjon er å gi den beste behandling, der resultatet for pasienten er det som teller.

Medisinsk intensiv og hjerteoppvåkningen ønsker nye

Helse Nord, Universitetssykehuset Nord-Norge – Medisinsk intensiv og hjerteoppvåkningen ønsker nye sykepleiere – Helse Nord, Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no – startsiden for jobb og karriere.

Spesialsykepleiere – nsf.no

Flere nyfødte er syke og mange for tidlig fødte barn overlever på grunn av intensiv behandling. Dette krever spesialsykepleiere innen nyfødtintensiv og barn. Det er flere kvinner med kronisk og/eller alvorlig sykdom som får barn og de som føder barn blir stadig eldre. …

KOMPETANSEPLAN FOR (ANESTESI- AKUTTMOTTAK- INTENSIV

Rekruttering/ utdanning av spesialsykepleiere, intensiv- operasjon, anestesi og akuttsykepleie. Utdanning innen TNCC 4, ATLS 5, AMLS 6, Triage. Utdanning innenfor forsknings- og utviklingsarbeid.

Jobb: 2 Intensivsykepleiere… – workey.se

9038 tromsØ, norge Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr befolkningen i den nordligste landsdelen medisinsk diagnostikk og behandling ved våre sykehus i …

Anbefaler utdanningsstillinger ved UNN – Pingvinavisa

Til høsten starter et nytt kull på spesialutdanningen innen fagområdene anestesi, barn, intensiv, kreft og operasjon (ABIKO) ved UiT, Norges arktiske universitet. Søknadsfrist ved UiT er 1. mars, og for utdanningsstillingene ved UNN 6. mars.

[PDF]

Kongress 2008 i Tromsø 17. – 19. april Sidene 24-25

flere spesialsykepleiere i kardiolo-gisk sykepleie og i tillegg flere som her i Tromsø.Jeg er gift og har to voksne barn.Har job-bet på sykehuset UNN i Tromsø siden 1977, alle disse ratorium og medisinsk intensiv. Vi har i alt 104

Sykepleiere jobbet 90-timers uker ved UNN | Sykepleien

Generelt ønsker vi at ansatte i størst mulig grad skal jobbe normale arbeidsuker. Men det har vært en krevende situasjon i sommer fordi det er mange ledige stillinger for spesialsykepleiere. Til tross for at det ble forsøkt å finne kvalifiserte vikarer har vi ikke lykkes å dekke opp alle vaktene uten bruk av ekstravakter og overtid, samt at ansatte har utsatt ferien sin til senere på året.

Vi har for få sykepleiere i Norge – NRK Troms – Lokale

– Hvis vi ikke hadde hatt vikarer her, og da spesielt om sommeren, så måtte vi nok ha stengt avdelingen, forteller avdelingsleder på medisinsk intensiv, Joakim Sjøbeck.

Sykepleier | utdanning.no

Intensiv­­sykepleier – Det som trigga meg første gang jeg var på en intensivavdeling var adrenalinet, forteller intensivsykepleier Mons Sjøberg.

[DOC]

UNIVERSITETET I TROMSØ – uit.no

 · Web view

Uketjenesten, som foregår på alle operasjonsstuer, på intensiv, medisinsk intensivavdeling og forskjellige tjenestesteder i akuttmedisink avdeling på UNN, ledes av leger og spesialsykepleiere som har sitt daglige virke i disse avdelinger og seksjoner.

LKS 20 år. EuroHeartCare i Stavanger 2014 sidene Fagdag om

I oktober 1995 ble hjerteoppvåkningen åpnet med 2 sengeplasser som skulle ta seg av de «lette» hjertepasientene. Hjerteoppvåkningen ble bemannet av 1 leder, 3 intensivsykepleiere, 3 offentlig godkjente sykepleiere fra post som fikk opplæring, samt svenske vikarer.

Spesialsykepleieres opplevde kompetanse etter endt

De har utarbeidet flere fag- og studieplaner, samt deltatt i utarbeidingen av rammeplaner for disse utdanningene (4). Spørsmålene ble laget på bakgrunn av de tidligere omtalte norske studiene (8, 9) og egne erfaringer, og tilpasset kompetansen som spesialsykepleiere innen disse fagfeltene må inneha for å være funksjonsdyktige.

Dedicare Norge, Oslo – Find Local Businesses

Dedicare har jobb til sykepleiere og spesialsykepleiere over hele Norge. Du får god lønn, og vi dekker din reise og bolig. dedicare.no Vi har spennende jobb for deg som sykepleier, spesialsykepleier og jordmor over hele Norge.