Legemiddelgjennomganger i apotek for pasienter med type 2-diabetes

Legemiddelgjennomganger i apotek for pasienter med type 2

En meta-analyse av Shojania et al. rapporterte at tverrfaglige tiltak for pasienter med type 2-diabetes signifikant kan påvirke ­glykemisk kontroll (14), og mange studier har vist at apotekfarmasøyter, blant annet gjennom legemiddelgjennomganger, kan avdekke og løse LRP i samarbeid med lege for pasienter med type2-diabetes (4,12,15,16).

Legemiddelgjennomganger hos pasienter i allmennpraksis – PDF

Legemiddelgjennomganger for pasienter med type 2-diabetes. Norsk farmaceutisk tidsskrift. 2008;7/8: Rognstad S, Brekke M, Fetveit A, Spigset O, Wyller TB, Straand J. The Norwegian General Practice (NORGEP) criteria for assessing potentially inappropriate prescriptions to elderly patients.

Diabetes type 2 – Apotek 1

Diabetes type 2 opptrer ofte sammen med andre livsstilssykdommer som høyt blodtrykk, overvekt/fedme og høyt nivå av kolesterol og fettstoffer i blodet. Årsaker til diabetes type 2 Diabetes type 2 skyldes en relativ insulinmangel, det betyr at det insulinet som produseres i kroppen virker for dårlig. Årsaken er en kombinasjon av arv og livsstil.

Diabetes 2 – sjekk din risiko

Diabetes type 2 er den vanligste formen for diabetes. Sykdommen skyldes dels nedsatt insulinproduksjon, dels at insulinet virker for dårlig. Diabetes type 2 kan til en viss grad reguleres og behandles med vekttap, fysisk aktivitet og kosthold, men for …

Diabetes type 2 | Vitusapotek

Mange har diabetes type 2 uten å vite om det. Det er antatt at omtrent halvparten av alle med diabetes type 2 ikke selv vet at de har sykdommen. Hvis du tror du er i faresonen for å få diabetes, kan du teste din diabetesrisiko her. Symptomer på diabetes type 2. Symptomene på diabetes type 2 vil ofte være diffuse og komme gradvis.

[PDF]

Fag Farmasøytiskpraksisiapotek Legemiddelgjennomganger

undersøkelse med type 2-diabetes pasienter i apotek (12). Inkludert i skjema – ene var en oversikt over pasientens lege – midler, et skjema til pasientsamtalen med 18 NORSK FARMACEUTISK TIDSSKRIFT 7-8/2008 Legemiddelgjennomganger for pasienter med type 2-diabetes Fag Farmasøytiskpraksisiapotek BAKGRUNN Pasienter med type 2-diabetes er en av

[PDF]

Sykepleie til pasienter med diabetes type- 2

Ved diabetes type- 2 lager langerhanskeøyene for mye glukagon, slik at leveren produserer for mye glukose, og blodets glukoseinnhold vil stige. Den høye blodglukosen ved diabetes type- 2 skyldes derfor både et underskudd av insulin og et overskudd av glukagon. De fleste personer med diabetes type 2 …

Vil sikre legemiddelgjennomgang i alle kommuner | Farmatid

Legemiddelgjennomganger i apotek for pasienter med type 2-diabetes Finland satser stort på legemiddel­gjennomganger Farmasøytisk legemiddelgjennomgang med tilrettelagt informasjon – tverrfaglig tilnærming til kvalitetsforbedringstiltak i legemiddelbehandlingen til utvalgte sykehuspasienter

Diabetes type 2 og mat « Helse og mat

Pasienter med diabetes er spesielt utsatt for utvikling av hjerte- og karsykdommer. Klinisk ernæringsfysiolog, utarbeidet i samarbeid med Apotek 1 følgende råd : Rundt 90% av pasientene som utvikler diabetes type 2, diabetes mellitus, er overvektige. Vekt som er større enn 120% av ønskelig kroppsvekt er nok til å være

Kostråd for personer med diabetes – Apotek 1

Dette gjelder spesielt diabetes type 2, der man regulerer blodsukkeret med blodsukkerstabiliserende kosthold alene eller i kombinasjon med blodsukkersenkende legemidler. Hva er diabetes Diabetes er en kronisk sykdom som skyldes mangel på hormonet insulin og/eller nedsatt insulinvirkning.

Diabetes type 2 – Felleskatalogen

Hva er diabetes type 2? Diabetes mellitus – i dagligtale bare diabetes – vil si at man har forhøyet mengde sukker (glukose) i blodet. Diabetes oppdeles i flere undergrupper. De viktigste er: Diabetes type 1 (tidligere kalt insulinkrevende sukkersyke) Diabetes type 2 …

Farmasøytiske tjenester på apotek – PDF

25 5.2 Hvordan oppfattes samarbeid mellom lege, farmasøyt og kunde Når det gjelder samarbeid med legen så varierer dette fra apotek til apotek, og fra sted til sted. I spørreundersøkelsen mener 62,5 prosent av farmasøytene at de tar kun kontakt med legen i legemiddelrelaterte spørsmål, mens 42,5 prosent ønsker seg mer kontakt med legen.

Diabetes-medisin på blå resept – Legemidler – Dagens Medisin

Etter ny søknad med senket refusjonspris, er kostnadseffektiviteten ved behandling av type 2-diabetes med redusert nyrefunksjon, vurdert på nytt, melder Statens legemiddelverk. Refusjonskrav Forhåndsgodkjenningen gjelder behandling av type 2 diabetes som monoterapi eller i kombinasjon med insulin hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon.

Kjøp Liraglutide Victoza Norge

• Pasienter med en historie med slike sykdommer eller lidelser, som hypoglykemi, hypotyreose, pankreatitt eller dehydrering, anbefales å bruke Victoza med forsiktighet. • Victoza anbefales ikke for gravide. Ta p-piller for å redusere risikoen for graviditet i løpet av type 2 diabetes behandling med Victoza injeksjoner.