Samiske demonstranter anmelder den norske staten

Anmelder staten og vindkraftutbygger: «Beskytter samisk

Samiske aktivister og støttespillere fra naturvernbevegelsen anmelder den norske staten og selskapet Fosen Vind DA for menneskerettighetsbrudd i forbindelse med vindkraftutbygging på Storheia.

Samiske demonstranter blokkerte anleggsarbeidet til

Demonstranter blokkerte tirsdag morgen anleggsarbeidet ved et vindparkprosjekt på Fosenhalvøya i Trøndelag. Demonstrantene anmelder nå den norske staten. – Vi anmelder Fosen Vind og den norske staten for brudd på menneskerettighetene, urfolks rettigheter og en rekke andre lovbrudd, sier Beaska Niilas, leder i Norske Samers Riksforbund, til NTB i etterkant av demonstrasjonen.

Demonstranter anmelder staten – Nyheter – NRK

Demonstranter anmelder staten. Demonstranter som tirsdag blokkerte tirsdag morgen anleggsarbeidet ved et vindparkprosjekt på Fosenhalvøya i Trøndelag. Demonstrantene anmelder nå den norske staten.

VG Direkte: Nyhetsdøgnet

 ·

Samiske demonstranter anmelder den norske staten . Demonstranter blokkerte tirsdag morgen anleggsarbeidet ved et vindparkprosjekt på Fosenhalvøya i Trøndelag. Demonstrantene anmelder nå …

En ung reineier og samefolkets 100 år lange kamp mot staten

Får Ante Sara medhold, vil han bane veien for andre unge reindriftsutøvere. Taper han, mister Sápmi nok en reindriftsutøver. I områder hvor andre økonomiske interesser presser på, er det naturlig å spørre om den norske staten i det hele tatt ønsker å opprettholde samisk reindrift.

God kveld og velkommen til – tv.nrk.no

Ođđasat, samiske nyheter. NSR-leder anmelder den norske staten til politiet fordi den har gitt – – byggetillatelse til verdens største vindmøllepark i samisk område. Det kan bli slutt på verdensarvområdet Laponias lokale ledelse – – grunnet stor uenighet mellom samebyene og kommunene.

Samfunnsfag – Samene – et urfolk i nord – NDLA

Joiking er en samisk sangform, som er en viktig del av den samiske kulturen. Kristne misjonærer sa at joiken var syndig, og lenge var den forbudt i mange skoler. De norske myndighetenes politikk overfor samene var altså alt i alt fornorsking eller assimilering. Samene skulle suges opp i det norske samfunnet og bli som flertallet.

Sametinget 25 år: Får æren for ny samisk selvtillit

 ·

Nyvalgte samiske politikere startet et arbeid ingen riktig visste retningen på.Men man tok grep, innledet sterke bånd til Storting og Regjering, spredte informasjon og tilførte samer over hele landet mulighet til å være nettopp same.

Ble møtt av demonstranter – Dagbladet

TRONDHEIM/OSLO (NTB/Dagbladet): Kirkeminister Jon Lilletun ble møtt av demonstranter da han ankom kirkemøtet i Trondheim i dag. Underlig nok demonstrerte Børre Knudsen og homofile kirkefolk

Aldrimer22juli.no | Undertrykking av samer i norsk historie

Norske samers riksforbund er den største samiske organisasjonen i Norge. De har flertall i sametinget. Alta-aksjonen fikk miljøvernere fra hele landet til Finnmark for å demonstrere. I 1981 var det 1000 demonstranter som lenket seg fast ved demningen.

Reisemix: Nei til sex i rundkjøringer – Fant granat i

Samiske demonstranter anmelder den norske staten Demonstranter blokkerte tirsdag anleggsarbeidet ved et vindparkprosjekt på Fosenhalvøya i Trøndelag. Demonstrantene anmelder nå den norske staten, skriver NRK.

Samfunnsfag – Samane – eit urfolk i nord – NDLA

I 1902 bestemte Stortinget at berre norske statsborgarar som kunne snakke norsk, og som brukte norsk til dagleg, kunne få kjøpe jord. Først i 1965 vart denne regelen fjerna. Joiking er ei samisk songform og ein viktig del av den samiske kulturen. Kristne misjonærar sa at joiken var syndig, og lenge var han forboden i mange skular.

Stort press på samiske områder – NRK Sápmi

Hun reagerer på det hun karakteriserer som rå maktpolitikk, og ber svenske myndigheter besinne seg når de skal håndtere saken videre. – Hovedproblemet er at den svenske staten her bryter med

Kraften i kunst – CO2lonialNation – Giron Sámi Teáhter

(Edstrøm, 2017) Nå snakker Edstrøm ut fra sitt ståsted i Sverige, men den svenske og den norske staten har hatt en lik assimilasjonspolitikk som blant annet innebar at mange samer mistet språket sitt, de mistet muligheten til å livnære seg av tradisjonelle samiske næringer og de mistet kulturen sin.