Palliativ omsorg

Lindrende (palliativ) behandling – Kreftforeningen

Lindrende (palliativ) behandling. Lindrende behandling, også kalt palliativ behandling, er å gi best mulig symptomlindring, pleie og omsorg, til de som lever med en uhelbredelig sykdom.

Palliativ omsorg og behandling i kommunene – PDF

1 Palliativ omsorg og behandling i kommunene Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Nina Aass Seksjonsleder, professor i palliativ medisin Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Palliativ omsorg – Videreutdanning, Gjøvik – NTNU

Om palliativ omsorg. Studiet i Palliativ omsorg – helhetlig lindring i livets sluttfase, er en tverr­faglig videre­utdanning for sykepleiere og andre med treårige helse- og sosialfaglige utdanninger. Dette er et fagområde i sterk utvikling både med hensyn til utdanning, fagutvikling, forskning og helsetjenesteutvikling.

BACHELOROPPGAVE TRYGGHET VED PALLIATIV OMSORG I …

Palliativ behandling og omsorg verken fremskynder døden eller forlenger selve dødsprosessen, men ser på døden som en del av livet (Aas 2015, s.11). Med dette forstås det at palliasjon er et omfattende og komplekst område.

Foreningen for Palliativ Indsats

Foreningen for Palliativ Indsats Formålet med foreningen er at arbejde på et tværfagligt grundlag for at forbedre pleje, behandling og omsorg for det alvorligt syge og døende menneske og de pårørende.

Norsk Palliativ Forening

Derfor har Norsk Palliativ forening i samarbeid med en dansk og en tysk forening laget et sistehjelpskurs med informasjon om lindredende behandling og omsorg ved livets slutt. Kurset omfatter 4 undervisningstimer som handler om 1.

Palliasjon (lindrende behandling)

Frivillige organisasjoner og stiftelser kan søke om tilskudd som bidrar til økt kunnskap og informasjon om lindrende behandling og omsorg ved livets slutt for barn og ungdom.

Palliativ behandling – Wikipedia

Palliativ behandling eller palliativ medisin er en form for behandling som er mer opptatt av å redusere og lindre symptomene til en sykdom fremfor det å finne en kur. Den tar sikte på å øke livskvaliteten, og tar særlig sikte på å redusere smerte .

Palliativ vård – Kunskapsguiden

Palliativ vård ges till patienter i livets slutskede. Målet för den palliativa vården är att ge högsta möjliga livskvalitet för både patienten och de närstående. Palliativ vård ska enligt Världshälsoorganisationen (WHO) tillgodose fysiska, psykiska, sociala och andliga eller existentiella behov.

Webbutbildningar – pkc.sll.se

Palliativ vård och omsorg för äldre personer. En webbaserad, grundläggande utbildning i palliativ vård och omsorg med fokus på äldre personer. Läs mer Externa webbutbildningar. Fler än Palliativt kunskapscentrum erbjuder webbutbildningar relaterade till palliativ vård. Hitta dem i vårt länkbibliotek.

[PDF]

Palliativ omsorg til kreftpasienter i kommunehelsetjenesten

Abstract Background: The purpose of this study was to establish more knowledge about palliative care for cancer patients in municipalities in Finnmark. Palliative care is a specialized and challenging field. The same applies to cancer care in general.