Lånereglar

Lånereglar – Høgskulen på Vestlandet

For å låne må du ha gyldig lånekort med rett kontaktinformasjon. Lånaren er personleg ansvarleg for alt lånt materiale, og for at lånt materiale blir levert innan fristen i same stand som det var ved utlån.

Lånereglar – HiOA

Lånereglar. Lånekort. Du bruker studentkortet ditt som lånekort. Om du ikkje er student ved OsloMet, kan du bruke nasjonalt lånekort, eller få lånekort ved å møte opp personleg med legitimasjon.

Lånereglar – Fyresdal kommune

Vest-Telemarkbiblioteka – lånereglar. Lånerett: Alle har rett til å låne gratis frå biblioteket, du får lånekort mot å vise legitimasjon.

Lånekort og lånereglar – Sveio folkebibliotek

Eit bibliotekkort gir deg nøkkelen til kunnskap og opplevingar som er heilt gratis. Du kan låne bøker, lydbøker (cd og mp3), dvd-ar og cdar, samt låne e-bøker.

bibliotek | Tysvær folkebibliotek | Kultur, idrett og fritid

Om Bibliotek Lånereglar Opningstider Lenker Om Bibliotek Lånereglar Opningstider Lenker Om Bibliotek Historikk Hovudbiblioteket ligg i hjarta av Tysværtunet kulturhus. Biblioteket har ein filial i Nedstrand. I Tysværtunet finn du óg badeanlegg, idrettshall, kafé og aktivitets og omsorgssenter for eldre og sterkt funksjonshemma.

Få lånekort – Kvinnherad bibliotek

Lånereglar for hovudbiblioteket på Husnes og bok bussen: Bibliotekkortet er gratis for alle.. Vis legitimasjon ved innmelding; Du kan velje mellom eit lokalt og eit nasjonalt lånekort. Det lokale kan du berre bruke på Kvinnherad Bibliotek, medan den nasjonale kan du bruke over heile landet.

Bibliotek – Eidfjord kommune

Lånereglar. Lånetid for bøker er 4 veker. Lånetid for video er 1 veke. Du har høve til å levera inn bøker og video i innleveringsskåpet til biblioteket. Dette er plassert ved informasjonen i kommunehuset, og tilgjenge til skåpet har du i opningstida til kommunehuset.

Kviteseid misjonsmenighet – misjonskyrkja.no

Skriv namnet ditt framme i boka og sett den i «Levande tru – bibliotektet». Når du vil ha boka di med heim att, så hentar du den berre.. Dei som låner, skriv namnet sitt i ei utlånsbok. Her er ingen strenge lånereglar.. Bruk bøkene, både til deg og borna dine, eller som inpirasjon når du skal finne gode bøker å kjøpe som julegåver.

Biblioteket – Høgskulen i Volda

Biblioteket skal støtte opp under forsking, undervising og læring ved Høgskulen i Volda.

Ål bibliotek | Hallingdalsbiblioteka

The cookie settings on this website are set to «allow cookies» to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click «Accept» below then you are consenting to this.

Skjemaportal – Bokn kommune

Kommunen har eigne skjema for byggesak, t.d. søknad om dispensasjon. Dette er den raskaste vegen for å få registrert ei sak i kommunen sitt sakshandsamingssystem. Me oppmodar alle til å bruke desse skjema dersom dei dekker behova til søknaden. De finn skjema under sjølvbetjening eller ved å følgje denne lenka.