Direktoratet for naturforvaltning

Fra Direktoratet for naturforvaltning (DN)

Nyheter fra Direktoratet for naturforvaltning (DN) fram til sammenslåingen med Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) til Miljødirektoratet 1. juli 2013.

Miljødirektoratet – Forside

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning.

Direktoratet for Naturforvaltning – Trondheim, Norway

Direktoratet for Naturforvaltning, Trondheim, Norway. 28 likes · 40 were here. Local Business

4.5/5(6)

Direktoratet for Naturforvaltning (Publisher of Skjøtselboka)

Direktoratet for Naturforvaltning is the author of Skjøtselboka (3.33 avg rating, 3 ratings, 0 reviews)

3.3/5(3)

FORSKREF – – Direktoratet for naturforvaltning – Yumpu

FORSKREF – – Direktoratet for Read more about fjellgardsvatn, bekk, materiale, fossum, organisk and minerogent.

Lønnsnivået i Direktoratet for naturforvaltning – en

Kjære Direktoratet for naturforvaltning, I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

Norwegian Directorate for Nature Management – Wikipedia

The Norwegian Directorate for Nature Management (Norwegian: Direktoratet for naturforvaltning, DN) was Norway’s national governmental body for preserving Norway’s natural environment, including establishing and regulating national parks and other protected areas until 2013 when it was merged into the Norwegian Environment Agency.

Direktoratet for naturforvaltning. Frå hav til himmel. T e

r naturforvaltning d r e s s e : T u n g a s l e t t a , T e l e f a x : r e s s e : T r o n d h e i m w. n a t u r f o r v a l t n i n g. n o Direktoratet for naturforvaltning. 2 Ein viktig del av kulturarven vår er å vere ute i naturen. Vi har frå gamalt av hatt rett til å ferdast i skog og mark etter elvane, på innsjøar og i skjergarden og til fjells, uavhengig av kven som eig grunnen.