Kan smerte defineres?

Kan smerte defineres? | Sykepleien

Dermed kan det synes som om det menes at smerte først og fremst er «psykisk» eller psykologisk, noe det ikke er grunnlag for å hevde. Smerte har en psykologisk så vel som en fysiologisk, kulturell og eksistensiell side.

Smerte – Medicin.wiki

Det er en subjektiv oplevelse der kan defineres som en ubehagelig sensorisk og emotionel oplevelse, som optræder i sammenhæng med vævsskade eller truende vævsskade eller bliver beskrevet som om den skyldes vævsskade. Man kan opfatte smerte som en fortolkning af den information der modtages fra indre og ydre kilder.

(PDF) Kan smerte defineres? – researchgate.net

 ·

Smerte kan vanskelig underl egges definisjonsmessige krav so m tilfredsstiller normen om tilslu tning til en all menn og akseptabel forståelse. Dosent, Dr Philos

CHANGE PAIN – SMERTE – Definition

Smerte kan imidlertid også af og til opleves, selvom der ikke er tale om vævsskade, eller intensiteten står måske ikke i et rimeligt forhold til den oprindelige skade.

Forstå smerter – Behandler Christian Glebe-Møller

Smerte kan opfattes som en alarm der fortæller os, at vi skal ændre på noget. Det dejlige billede er tyvstjålet fra den gratis ebog ”Pain Guidebook” af Dr. Greg Lehman. [3] Smerter defineres sådan her: ”En ubehagelig sensorisk og emotionel oplevelse associeret med aktuel eller potentiel vævsskade” [4].

Smerte – hvad er det? – NetDoktor.dk

Smerte er en del af kroppens fysiologiske forsvar, der fortæller os, at vi er ved at pådrage os en fysisk skade. Kroniske smerter defineres som smerter, der har varet mere end seks måneder. Der er stor forskel, hvordan man behandler forskellige typer smerter, og det er derfor vigtigt at finde frem til en korrekt smerte-diagnose.

[PDF]

«Ikke syk, men sjef» – En studie av smertemestring

ryggmargskade» stiller Finn Nortvedt spørsmålet om fantomsmerte også kan oppfattes som en dobbel smerte. Med dobbel menes at smerten ikke bare er fysiologisk i form av en ødelagt kropp, men at det også kan være psykologisk smerte over tapet av en kroppsdel.

Authors: Elin Kjolsrod OdemarkAbout: Cognition · Salutogenesis · Coping · Imaging phantom

Definition af smerte? – viden om smerter

Smerte – kan det defineres? Der er et behov for at definere smerte bredt nok til at rumme både mennesker i smerte, klinikere, forskere og “tænkere” (f.eks. filosoffer). Men kan vi tilfredsstille alle? Jeg tror det ikke. I det mindste ikke på nuværende tidspunkt.

Når lys udløser smerte: Lysfølsomhed Et udbredt problem

Lysfølsomhed, eller fotofobi, defineres som en nedsat tolerance over for lys. Lys, der normalt tolereres uden problemer, vil hos den lysfølsomme føles ubehageligt eller decideret smertefuldt. Vi ved ikke præcis, hvorfor nogle oplever lys som mere smertefuldt end andre, men vi ved, at lysfølsomhed er et symptom, der optræder i forbindelse med visse sygdomme.

Smerter – akut kronisk – hexedoktoren.dk

Akut smerte er en smerte der opstår pludseligt i forbindelse med skader eller kirurgi og som kan behandles. Kronisk smerte defineres som en smerte der vedvarer udover én måned for forventet smertefrihed. Man kan ikke måle smerter direkte, idet oplevelsen af …

Få Den nødvendige smerte af Nini Leick som bog på dansk

Oct 22, 2004 · Smerte kan defineres på flere måder, men er i bund og grund en ubehagelig fysisk og følelsesmæssig oplevelse, som fortæller dig, at din krop trues af eller udsættes for skade. Smerte er subjektivt, hvorfor at smerte kan variere i grad hos forskellige mennesker.

5/5(3)