Kommunen må snakke mer om alkohol

Kommunen må snakke mer om alkohol | kommunal-rapport.no

I kommunen finnes mange enkeltpersoner, grupper og institusjoner som har en naturlig rolle i forebyggingsarbeidet. Effektiv forebygging handler om å mobilisere disse og få dem til å samarbeide. Det alkoholforebyggende arbeidet må være en gjennomgående del av kommunens arbeid og tjenestetilbud.

«Kommunen må snakke mer om alkohol» – Av·og·til

Jordmødre og helsesøstre må tematiserer alkohol i svangerskapsomsorgen og i oppfølging på helsestasjon. Fastleger må spørre om alkoholbruk når pasienten forteller om dårlig søvn, svekket hukommelse eller beskriver en hverdag som er tung å takle.

Aktuelt – Av·og·til

Vet du hvordan du skal snakke med barna dine om alkohol? «Kommunen må snakke mer om alkohol» 21. september 2018 – I kommunen kan de negative effektene av alkohol forebygges. Men gjør din kommune jobben godt nok?, spør Randi Hagen Eriksrud i denne kronikken.

[PDF]

Helsedirektoratets merknader til alkoholloven § 1-6 om

benyttes i kollektiv rutetrafikk, noe som krever statlig bevilling. Se mer om dette under §§ 1-7 og 5-2. Kommunen kan videre gi bevilling for en enkelt bestemt anledning. Bevillingen må knytte seg til en bestemt begivenhet. Det må gis særskilt bevilling for hvert enkelt arrangement. Når det gjelder

Salgsbevilling for alkohol – Sør-Varanger kommune

Skal du drive butikk og ønsker å selge alkohol med over 2,5 volumprosent alkohol, må du søke om salgsbevilling hos kommunen. Behandlingstiden er om lag 3 måneder. Det gis ikke salgsbevilling for alkohol til bensinstasjon eller kiosk.

Vi må snakke mer om sex, alkohol og gråsoner – Aftenposten

 ·

Vi må snakke mer om sex, alkohol og gråsoner. Men du, anonyme mann, gjør bare problemet verre. Jeg har snakket med både kompiser og venninner om ubehag de har følt overfor sexpartnere, fordi en eller begge av partene uttrykte samtykke selv om de egentlig ikke hadde lyst.

Hvordan kan kommunen og idretten samarbeide om rusfrie

Det er jo det vi ønsker at ungdommene våre skal være opptatt av vi må snakke om og ikke bare det de skal holde seg vekk ifra (Pappa) 9 De voksne må forstå De voksne må forstå hvordan det er å være ungdom, men ikke gi oss tillatelse til å drikke.

Kan jeg søke om å få komme i fosterhjem? | Ung.no

Det er ikke uvanlig at man blir nysgjerrig på om et fosterhjem hadde vært en bedre løsning. Barnevernstjenesten i kommunen din skal sikre at barn og unge får nødvendig hjelp og omsorg. De kan hjelpe deg å vurdere om fosterhjem er en god løsning for deg og familien din.

Leirfjord BTI – Bedre tverrfaglig innsats for barn og unge

Om du har god kontakt med en lærer eller en annen voksen, kan han eller hun hjelpe deg direkte eller finne rett tjeneste til akkurat det du trenger. Alle som arbeider med barn og unge i kommunen har taushetsplikt og må ha din tillatelse for å involvere andre. Les mer om de ulike tjenestene i vår kommune.

Vanskelig å snakke om alkohol – Dagen.no

Trond Eriksen anklaget andre pinseledere for å vegre seg å snakke om alkohol og hevdet i intervjuet med Dagen at andre pastorer og ledere er redde for å tråkke på noen. Han etterlyste også debatt om forholdet til alkohol i pinsebevegelsens lederråd. Hegertun erkjenner at det kan være et vanskelig tema å snakke om.

Den mørke hemmeligheten – VG

 ·

– Folk må tåle å høre dette, og vi må tåle å snakke om hvilke krefter som er i denne kommunen, sier hun. – Tiden er kanskje inne for å løfte lokket av temaet og snakke om det. Det har