Hårfagre (Norges første konge)

Liste over Norges monarker – Wikipedia

Liste over Norges monarker, som hersket over et samlet Norge, regnes tradisjonelt fra Harald Hårfagre, muligens som en arv fra Snorres fremstilling i Heimskringla. Det er imidlertid usikkert hvor stabil kongemakten var i de første ca. 150 år, og historikere har argumentert for at Norges kongerekke like gjerne kunne regnes fra Olav Tryggvason [1] , eller fra Harald Hardråde .

Historie – Det norske kongehusets barnesider

Han regnes derfor som den første kongen av Norge. Dagens konge, Kong Harald 5., har regjert siden 1991 og tilhører fyrsteslekten Glücksburg. Denne slekten har regjert Norge siden 1905.

norges første konge – VCY – vcynr.com

norges første konge Historie – Det norske kongehusets barnesider Dagens konge, Kong Harald 5., har regjert siden 1991 og tilhører fyrsteslekten Glücksburg.

Harald Hårfagre – Store norske leksikon

Harald Hårfagre var konge i Norge fra cirka 865 til rundt 933. Etter sagatradisjonen var han den første konge over hele Norge, gift med dronning Ragnhild Eriksdatter. Han var rikssamleren som alle senere tronkrevere hevdet å nedstamme fra. Som landets første enekonge har Harald Hårfagre en ruvende plass i …

Konge Harald Halfdansson (c.850 – 932) – Genealogy

Harald Hårfagre (ca. 848–933) (Haraldr hárfagri) var Norges konge ca. år 872–933, etter å ha vært konge over deler av landet fra 860/865. I noen oversikter regnes derfor hans regentskap fra 865. Årstall fra denne perioden må uansett sees som antydninger, mer enn som absolutte fakta.

Norges kongerekke – NRK Kultur og underholdning

Kong Eirik ble avsatt som Norges konge etter at han ble sparket som konge i Sverige og Danmark. Sverige og Danmark hadde allerede valgt Eiriks nevø, Christoffer av Bayern, til konge.

Visste du dette om Harald Hårfagre? | Samlerhuset Blogg

Allerede som tolvåring ble Harald Hårfagre konge da faren hans, Halvdan Svarte, døde. Halvdan var en mektig småkonge, men han hadde sine fiender. En av den var en småkonge av Vingulmork som faktisk het Gandalv, eller Gandalf om du foretrekker.

Harald Hårfagre | Vikingtiden i Norge

Harald Hårfagre regnes som Norges første konge over et større område, og siden da har Norge hatt om lag 70 monarker. Kong Harald blir monark nummer 70 hvis man regner Hårfagre som den første.

Harald Hårfagre – Wikipedia

Han var etterpå ubestridt konge for kystlandet fra Rogaland til Stad. Han var ifølge Snorre den første kongen som styrte over hele Norge, men det er ikke i samsvar med andre kilder og dagens oppfatninger. Harald Hårfagre styrte bare deler av det nåværende Norge. Hans opprinnelige maktbase var i Sogn.

Født: ca. 850