Nyhende om plan og bygg

Plan og bygg – Fylkesmannen i Hordaland

Nyhende om plan og bygg 05.11.2018 Ny reguleringsplanrettleiar. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har publisert ein ny rettleiar for reguleringsplan, som …

Nyhende om plan og bygg – Fylkesmannen i Hordaland

Nyhende om plan og bygg Ny reguleringsplanrettleiar Kommunal- og moderniseringsdepartementet har publisert ein ny rettleiar for reguleringsplan, som erstattar tidlegare utgåve frå 2011.

Plan, bygg og eiendom – Oslo kommune

Tilbud og tjenester – Døgnåpne vakttjenester – Skole og utdanning – Barnehage – Helse og omsorg – Natur, kultur og fritid – Bolig og sosiale tjenester – Plan, bygg og eiendom – Avfall og gjenvinning – Skatt og næring – Vann og avløp – Gate, transport og parkering – Brannvern, ildsted og feiing

Plan, bygg og eiendom – regjeringen.no

Denne temasiden omtaler departementets ansvarsområder innen plan, bygg, kart, matrikkel, boligpolitikk og statlig eiendomsforvaltning. Ansvaret for Regjeringskvartalet og gjenreisning av dette er et særskilt område innen statens eiendomsforvaltning og er samlet på en egen side

Plan og bygg språkvasker seg – Byggmesteren

Plan og bygg språkvasker seg. Som etat har vi et stort ansvar for å formidle informasjon om tilbud og tjenester, rettigheter og plikter til alle byens innbyggere. Derfor skal vi bruke et språk som folk forstår, sier etatsdirektør Ellen S. de Vibe i en pressemelding.

Plan- og bygningsetaten – Etater og foretak – Oslo kommune

Plan- og bygningsetaten. Plan- og bygningsetaten har ansvaret for kommunens overordnede arealplanlegging, plan- og byggesaksbehandling, kartforvaltning samt kart- og delingsforretninger. Etaten har i dag i overkant av 450 ansatte, og skal være en pådriver i Oslos byutvikling.

Bygga, riva og endra – Kvam herad

Nyhende; Lag og organisasjonar Framsida; Tenester; Plan, bygg og eigedom; Bygga, riva og endra; Bygga, riva og endra. Kvar startar du? Må du søkja? Slik søkjer du sjølv; Ferdigattest og bruksløyve; Søkja om dispensasjon; Rettleiarar, føringar og skjema; Klage på vedtak i byggesak; Handtering av bygg- og anleggsavfall; Fann du det du

Bygg og bu i Ørsta – Ørsta kommune

Bygg og bu i Ørsta Enten det dreier seg om nybygg, tilbygg, endring på eksisterande bygg eller riving, behøver du løyve frå bygningsmynde i kommunen. Kommunen skal gjennom sin handsamming og rådgjeving legge til rette for hensiktsmessig arealbruk til det beste for alle partar.

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og

§ 1-4. Plan- og bygningsmyndighetenes oppgaver og andre myndigheters plikter overfor plan- og bygningsmyndighetene § 1-5. Virkninger av planer § 1-6. Tiltak § 1-7. Felles behandling av plan- og byggesak § 1-8. Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag § 1-9. Forholdet til forvaltningsloven og klage ; Kapittel 2.