Krisetiltak i landbruket

Krisetiltak i landbruket – Lindesnes

 ·

For lite fôr og for mye kjøtt fører til strakstiltak for å takle fôrkrisen i Sør-Norge. Nå fjernes tollen på import-fôr fra utlandet, samtidig som tollen på importkjøtt settes opp.

Klimatiltak i landbruket – hva kan kommunene gjøre

Miljødirektoratet stiller også med en rådgiver med kompetanse på klimagassutslipp fra landbruket som er med å svarer på spørsmål. Spørsmål kan gjerne sendes inn på forhånd via e-post til [email protected] Merk e-posten «Spørsmål til webinar.» Webinaret varer fra kl. 10.00 til ca. 11.00.

Ti krisetiltak i landbruket – Nyheter – NRK

Landbruksminister Jon Georg Dale sier regjeringen varsler ti krisetiltak som svar på ekstremtørken her i landet.

Webinar: Klimatiltak i landbruket – hva kan kommunene

Click to view on Bing58:14

May 22, 2018 · Opptak fra webinar 22. mai 2018 om klimatiltak i landbruket. Innledninger ved Tony Barman, prosjektleder i Klimasmart landbruk, Charlotte Forsberg fra Østfol

Author: Miljødirektoratet

Vest-Agder Bonde- og Småbukarlag – Posts | Facebook

Krisetiltak i landbruket For lite fôr og for mye kjøtt fører til strakstiltak for å takle fôrkrisen i Sør-Norge. Nå fjernes tollen på import-fôr fra utlandet, samtidig som tollen på importkjøtt settes opp.

Brannalarm for landbruket – YouTube

Nov 05, 2010 · Brann i landbruket og hvordan spesialisert alarmutstyr kan forhindre store skader og tap av liv.

Ingen svenske tilstandar i norsk landbruk – Leder smp.no

Landbruket i Sverige og Norge kan ikkje samanliknast direkte. Svensk landbrukspolitikk skil seg sterkt frå den norske, og støtta til svenske bønder er langt frå noko spegelbilete av vår.

Kornslått blir naudfôr: – Eg veit ikkje at dette er gjort

– Både i landbruket og i musikk må alle utfordringar møtast med kreativitet og hardt arbeid, seier han. Samtidig syns Bøe det er litt trist at verdifullt korn blir slått ned på denne måten.