Sykehuset Østfold, DPS Fredrikstad, seksjon for polikliniske tjenester

Sykehuset Østfold, DPS Fredrikstad, seksjon for

Sykehuset Østfold, DPS Fredrikstad, seksjon for polikliniske tjenester Resten av siden er foreløpig ikke tilpasset hjelpemidler for svaksynte. Velg behandlingssteder

DPS Fredrikstad, polikliniske tjenester – Sykehuset Østfold

Les mer om DPS Fredrikstad, polikliniske tjenester Besøk til pasienter på seksjon døgn bør fortrinnsvis tilpasses dagens behandlingsprogram Telefon fra Sykehuset Østfold og brev du har fått tilsendt fra sykehuset på www.minjournal.no.

Distriktspsykiatrisk senter Fredrikstad – Sykehuset Østfold

Besøk til pasienter på seksjon døgn bør fortrinnsvis tilpasses dagens behandlingsprogram (journaldokumenter) fra Sykehuset Østfold og brev du har fått tilsendt fra sykehuset på www.minjournal.no. DPS Fredrikstad, polikliniske tjenester:

Location: Cicignongata 19, G-blokka

Tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for voksne

Sykehuset i Østfold HF. Sykehuset Østfold, DPS Edwin Ruud; Sykehuset Østfold, DPS Fredrikstad, seksjon for polikliniske tjenester; Sykehuset Østfold, DPS Halden – Sarpsborg; Sykehuset Østfold, DPS Moss; Sykehuset Østfold, psykiatrisk intermediaeravdeling; Sykehuset i Telemark HF. Sykehuset Telemark, DPS Notodden; Sykehuset Telemark, BUP

Færre døgnplasser, men mer poliklinikk ved DPS Fredrikstad

Den polikliniske aktiviteten i voksenpsykiatrien i Østfold har økt kraftig de siste årene, fra omtrent 40 000 konsultasjoner i 2010 til omtrent 60 000 konsultasjoner i 2015. Det finnes i dag tre distriktpsykiatriske sentre i Sykehuset Østfold: DPS Halden-Sarpsborg, DPS Fredrikstad, DPS Nordre-Østfold.

Overlege – Psykiatri / Sykehuset Østfold HF / Stillinger

DPS nordre Østfold, polikliniske tjenester Moss 100 % fast stilling ledig fra 02.01.2019 DPS nordre Østfold omfatter 2 poliklinikker, 1 ambulant akutteam, 1 elektiv døgnseksjon, 1 fylkesdekkende akuttpost og 1 ACT-team. Voksenpsykiatrisk poliklinikk i Moss er en sentral enhet og dekker et opptaksområde på 60.000 innbyggere.

Sykehuset Østfold – Overlege – Psykiatri

DPS nordre Østfold, polikliniske tjenester Moss 100 % fast stilling ledig fra 02.01.2019 DPS nordre Østfold omfatter 2 poliklinikker, 1 ambulant akutteam, 1 elektiv døgnseksjon, 1 fylkesdekkende akuttpost og 1 ACT-team. Voksenpsykiatrisk poliklinikk i Moss er en sentral enhet og dekker et opptaksområde på 60.000 innbyggere.

Sykehuset Østfold – Offentlig journal – PDF – docplayer.me

Sykehuset Østfold – Offentlig journal. I, Inngående eksternt produsert, 15/00241-7 Ny riksveg 110 Ørebekk-Simo åpner våren 2018 Informasjon – Statens vegvesen Statens vegvesen Region øst ambulanse seksjon Fredrikstad Dok. dato: 26.01.2017 Arkivdel: Detaljer

Overlege – Psykiatri – Sykehuset Østfold HF | legejobber.no

DPS nordre Østfold, polikliniske tjenester Moss 100 % fast stilling ledig fra 02.01.2019 DPS nordre Østfold omfatter 2 poliklinikker, 1 ambulant akutteam, 1 elektiv døgnseksjon, 1 fylkesdekkende akuttpost og 1 ACT-team. Voksenpsykiatrisk poliklinikk i Moss er en sentral enhet og dekker et opptaksområde på 60.000 innbyggere.

Sykehuset Østfold – Psykologspesialist, ambulant team (ref

DPS Fredrikstad består i tillegg til ambulant team av seksjon døgn og seksjon polikliniske tjenester. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Dps Ekebergveien – Gule Sider

Dps – akuttsykehus, alderspsykiatri, ambulante tjenester, barne- og ungdomspsykiatri, blodprøver, blodsykdom, blodsykdommer – Finn firmaer, adresser, telefonnumre.

Dps Holm – Gule Sider

Dps – akuttsykehus, alderspsykiatri, ambulante tjenester, barne- og ungdomspsykiatri, blodprøver, blodsykdom, blodsykdommer – Finn firmaer, adresser, telefonnumre.

Dps i Østfold – IO.no

DPS Moss seksjon for døgnbaserte tjenester. Peer Gynts vei 72, 1535 Moss. 69 86 97 00. Dps Fredrikstad. Cicignongata 19, 1606 Fredrikstad. 08600. Poliklinisk behandling Individuell Psykoterapi Distrikts Psykiatrisk Senter psykoedukativt familiearbeid DPS Sykehuset østfold allmennpsykiatrisk poliklinikk krisehåndtering

Sykehus – Psykiatriske Østfold – 1881.no

Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Fredrikstad. Cicignongata 19, 1606 Fredrikstad Vis kart. Kart Seksjon barne- og ungdomshabilitering. Sykehuset Østfold Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Halden/Sarpsborg. Kjærlighetsstien 30,

Sykehus Fredrikstad – 1881.no

1881 gir deg treff på Sykehus Fredrikstad, inkl. adresse, telefonnummer og kart.