Utdanning: Emnekatalogen

Utdanning: Emnekatalogen – Alle steder | UiT

Bli student ved UiT Norges arktiske universitet. Et av Norges breddeuniversiteter, med studietilbud på ti steder: Tromsø, Harstad, Narvik, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Mo i Rana, Bodø, Bardufoss og Svalbard

Utdanning: Emnekatalogen – Tromsø | UiT

Bli student ved UiT Norges arktiske universitet. Et av Norges breddeuniversiteter, med studietilbud på ti steder: Tromsø, Harstad, Narvik, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Mo i Rana, Bodø, Bardufoss og Svalbard

Enkeltemner | MF vitenskapelig høyskole

I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag. NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret.

Svenske ressurser – Få Kremjobben! – Google Sites

 ·

Pål-Espen Tørisen: Få Kremjobben! For jobbsøkere og karrierejegere. Bygger på boken med samme navn – den mest omfattende boken på norsk om jobbsøk.

Bioingeniørfag – bachelor | UiT

Eksamensformer er hjemmeoppgaver, skriftlige og muntlige eksamener. Undervisnings- og eksamensformer varierer mellom de forskjellige emnene, mer informasjon om emnene i programmet finner du i emnekatalogen.

Biologi, klima og miljø – bachelor | UiT

Eksamen kan bestå av muntlig eller skriftlig eksamen, journaler, rapporter, godkjent deltakelse på laboratorium, på tokt eller i felt. Undervisnings- og eksamensformer varierer mellom de forskjellige emnene, mer informasjon om de enkelte emner finnes i emnekatalogen.

Ulf Geir Indahl | Norges miljø- og biovitenskapelige

My courses – Fall 2018 My courses – Emnekatalogen NMBU. My teaching 2018/19: MATH007, INF100, MATH100, MATH280 (DAT200/300 – som medvirkende)

Universidad de Buenos Aires og Universitetet i Bergen

I emnekatalogen er det sett skille mellom obligatoriske (Cursos obligatorios) og valfrie emne (Cursos optativos). I tillegg finst det tilbod om deltaking i seminar (Seminarios) som har 4 …

Studiekatalog 2014/2015 – Høyskolen for Ledelse og Teologi

No category; Studiekatalog 2014/2015 – Høyskolen for Ledelse og Teologi +

Canned Blog: 2018

I emnekatalogen, derimot, finner eg at nettkurset har emnekode 1051. Forelesninga starta med litt generell praktisk informasjon, før me gjekk i gang med det fagspesifikke.

Årsmelding Språkrådet 2011 – sprakradet.no

Undersøkelsen viste at hvilke holdninger norsklærere har til faget sitt, varierer etter hvor høy utdanning og hvor lang arbeidserfaring de har. Det kom blant annet fram at lav kompetanse i norskfaget (kort utdanning), og særlig i sidemål, når det er nynorsk, tilsier negative holdninger til sidemål.