Dannelse (Introduksjon til et ullent pedagogisk landskap)

Dannelse (Introduksjon til et ullent pedagogisk landskap

Introduksjon til et ullent pedagogisk landskap Historien om dannelse har to ansikter, et pedagogisk og et politisk: På den ene siden står dannelse for et pedagogisk ideal som dukket opp i antikken, og som ble videreført gjennom den romerske kultur, humanismen, neo-humanismen og opplysningen.

Dannelse – introduksjon til et ullent pedagogisk landskap

Historien om dannelse har to ansikter, et pedagogisk og et politisk: På den ene siden står dannelse for et pedagogisk ideal som dukket opp i antikken, og som ble videreført gjennom den romerske kultur, humanismen, neo-humanismen og opplysningen.

Dannelse : introduksjon til et ullent pedagogisk landskap

Add tags for «Dannelse : introduksjon til et ullent pedagogisk landskap». Be the first.

Ny bok om dannelse med bidragsytere fra HiL / Aktuelt

Introduksjon til et ullent pedagogisk landskap» og har bidrag fra ansatte på HiL: Halvor Fauske : Jürgen Habermas, dannelse og demokrati Øivind Haaland : Å se og bli sett er dannelsens blinde flekk.

Dannelse: introduksjon til et ullent pedagogisk landskap

Dannelse: introduksjon til et ullent pedagogisk landskap har ingen aktive annonser Vi bruker teknologi på nettsiden vår som nettleseren din ikke støtter. Vurder å oppgrader nettleseren din til en nyere versjon.

Dannelse – introduksjon til et ullent pedagogisk landskap

«Dannelse – introduksjon til et ullent pedagogisk landskap» av Kjetil Steinsholt – Se omtaler, sitater og terningkast. Se hva andre mener om denne boka, og fortell hva du mener selv!

5/5(1)

bøker – Dannelse : introduksjon til et ullent pedagogisk

370.112 370.1 370.1 370.1 370.11 Annen klassifikasjon: PED111

Dannelse | Generell pedagogikk | Pedagogikk og psykologi

Historien om dannelse har to ansikter, et pedagogisk og et politisk: På den ene siden står dannelse for et pedagogisk ideal som dukket opp i antikken, og som ble videreført gjennom den romerske kultur, humanismen, neo-humanismen og opplysningen. Dannelse ble et av de mest sentrale begrepene i den moderne vestlige pedagogiske tradisjon.

Om begrepet danning i barnehagen – Utdanningsforbundet

Dette innebærer at lærerprofesjonen, myndighetene og foreldrene sammen må tydeliggjøre danning i et «ullent pedagogisk landskap». Med andre ord handler det om å diskutere og snakke om pedagogikk – pedagogisk – i en utdanningskontekst som profesjonen gjenkjenner, anerkjenner og respekterer som meningsfull og åpen.

Wolfgang Klafki – Store norske leksikon

Klafki har bidratt til å utvikle dannelsesbegrepet og dannelsesteorier, og i sin didaktikk har han strebet etter å forene forskjellige dannelsesformer. Karakteristisk for Klafkis teoretiske virksomhet er hans åpenhet for nye faglige impulser, og han maktet å gi den åndsvitenskapelige, hermeneutiske didaktiske tradisjonen et utvidet grunnlag ved å åpne for den mer empiriske orienteringen i engelsk-amerikansk …

Dannelse – Wikipedia

Dannelse er et språklig, kulturelt og historisk betinget begrep med sammensatt betydning, men kan ofte erstattes med synonymer som «forfinethet», «kultur», «fostring» og «god oppdragelse». Ordet dannelse finnes både i norsk [1] og dansk [2] og er, som den svenske varianten bildning , [3] …

Opprinnelig og  ·