Positiv utvikling for Olav Thon Gruppens kjøpesentre i 2016

Positiv utvikling for Olav Thon Gruppens kjøpesentre i 2016

Omsetningen for 2016 viser positiv utvikling for Olav Thon Gruppens kjøpesentre. Ved årsskiftet hadde Olav Thon Gruppen 100 kjøpesentre i Norge, og av disse er 71 hel- eller deleide. De resterende 29 sentrene forvaltes av gruppen.

Positiv utvikling for Olav Thon Gruppens kjøpesentre

Positiv utvikling for Olav Thon Gruppens kjøpesentre. Omsetningstallene for 2016 viser at det var et bra år for norske og svenske kjøpesentre i Olav Thon Gruppen. Grensehandelen i Sverige er fortsatt i positiv utvikling, og svekket norsk økonomi påvirker ikke nordmenns handlevaner i stor grad.

Positiv utvikling for Olav Thon Gruppens kjøpesentre

Omsetningen for 2016 viser positiv utvikling for Olav Thon Gruppens kjøpesentre. Positiv utvikling for Olav Thon Gruppens kjøpesentre Omsetningstallene for 2016 viser at det var et bra år for norske og svenske kjøpesentre i Olav Thon Gruppen.

Positiv utveckling för Olav Thon Gruppens köpcenter under

Omsättningen för 2016 visar ett bra år för norska och svenska köpcentrum i Olav Thon Gruppen. Gränshandeln i Sverige utvecklas fortfarande positivt och en försvagad norsk ekonomi påverkar inte norrmäns handlingsvanor i märkbar grad.

Saker | Thon Eiendom

Positiv utvikling for Olav Thon Gruppens kjøpesentre i 20165.1.2017 09:21 | Pressemelding Omsetningstallene for 2016 viser at det var et bra år for norske og svenske kjøpesentre i Olav Thon …

Olav Thon Gruppen – Årsrapport 2017 – Årsberetning

Olav Thon Gruppens konsernregnskap er utarbeidet i samsvar med norske regnskapsregler (NGAAP), og regnskapsprinsippene er benyttet konsistent i alle perioder som er presentert. I henhold til regnskapslovens krav bekrefter styret at grunnlaget for fortsatt drift er tilstede, og at årsregnskapet for 2017 er utarbeidet i samsvar med dette.

Olav Thon Gruppens kjøpesentre omsatte for 66,3 mrd. | DN

Olav Thon Gruppen, opplyser i en melding torsdag at gruppens norske kjøpesentre omsatte for 66,3 milliarder kroner i 2016. Omsetningen vokste ifølge meldingen med tre prosent i fjor, tilsvarende oppunder to milliarder kroner. Olav Thon Gruppen eier eller forvalter flere av Norges største kjøpesentre.

Olav Thon Gruppen – Årsrapport 2016 – Årsberetning

Olav Thon Gruppens konsernregnskap er utarbeidet i samsvar med norske regnskapsregler (NGAAP), og regnskapsprinsippene er benyttet konsistent i alle perioder som er presentert. I henhold til regnskapslovens krav bekrefter styret at grunnlaget for fortsatt drift er tilstede, og at årsregnskapet for 2016 er utarbeidet i samsvar med dette.

Kjøpesenter Thon Eiendom by Olav Thon Gruppen – Issuu

Olav Thon Gruppen eier og forvalter i dag 10 svenske kjøpesentre, og har med dette posisjonert seg som en av de største aktørene i det svenske kjøpesentermarkedet.

[PDF]

En del av Olav Thon Gruppen

Thon Eiendom er eiendomsdivisjonen i Olav Thon Gruppen. Gruppens eiendomsvirksomhet omfatter ca. 500 eiendommer i 9 av Norges 10 største kjøpesentre Olav Thon er konsernsjef og grunnlegger av Olav Thon Gruppen, og har siden 1940-tallet Utbyggingen av senteret ble ferdigstilt juni 2016.

Kjøpesentre – Thon Eiendom – 2015 by Olav Thon – Issuu

Z. thon Eiendom. Norges ledende eiendomsaktør Thon Eiendom er eiendomsdivisjonen i Olav Thon Gruppen. Gruppens eiendomsvirksomhet omfatter ca. 500 eiendommer i …

Kjøpesentre | AMFI Kanebogen | Thon Eiendom

Det har vært befolkningsvekst de siste årene og byen er i en positiv utvikling. Primærmarked: Harstad og omegn, med omtrent 33 405 innbyggere. en oppgang på hele 94,6 prosent fra om- og utbygningsåret 2016. Forventet omsetning i 2018 er 540 millioner. Les mer om vår behandling av personopplysninger i Olav Thon Gruppens

NORGES LEDENDE KJØPESENTERAKTØR. En del av Olav Thon

1 NORGES LEDENDE KJØPESENTERAKTØR En del av Olav Thon Gruppen 2016. 2 OLAV THON Olav Thon er konsernsjef og grunnlegger av Olav Thon Gruppen, og har siden 1940-tallet drevet en omfattende næringsvirksomhet. I dag er Olav Thon Gruppen Norges ledende aktør innen eiendoms- …

Lena Annie Figenschau – Kjedesjef/daglig leder – Bagorama

 ·

Positiv utvikling for Olav Thon Gruppens kjøpesentre i 2016 Omsetningstallene for 2016 viser at det var et bra år for norske og svenske kjøpesentre i Olav Thon See more. Experience.

Title: Kjedesjef/daglig leder at …