ARKEOLOGISK FELTARBEID 2018 (147539)

ARKEOLOGISK FELTARBEID 2018 (147539) | NTNU – Norges

 ·

NTNU – kunnskap for en bedre verden. Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

IAKH arkeologisk feltkurs 2018 ved Universitet i Oslo

IAKH arkeologisk feltkurs 2018 ved Universitet i Oslo added 4 new photos — with Frida Kirkevold and 2 others.

Arkeologisk feltarbeid 2018 (146109) | Universitetet i Oslo

 ·

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

IAKH arkeologisk feltkurs 2018 ved Universitet i Oslo

Etter tre uker med intensiv opplæring i arkeologisk feltarbeid er det på sin plass med en god avslutning. Derfor vil vi i kveld nyte et godt koltbord i meget godt lag.

Arkeologisk feltdagbok 2001, Dag 30 – YouTube

Jan 16, 2013 · Arkeologisk feltarbeid, Svalbard, Edgeøya 2001. This feature is not available right now. Please try again later.

Studieplan for MAHF-ARK Arkeologi, master, 2 år, haust 2018

Det tek sikte på å øve opp studentane si evne til tverrfagleg, systematisk og kritisk tenking. Gjennom kurs, seminar og det individuelle arbeidet med masteroppgåva skal studenten få god innsikt i arkeologisk problemformulering, teoridanning og forskingsmetode, og lære seg å meistre vitskapleg. analyse og tolking innan arkeologifaget.

About the Museum of Cultural History – Universitetet i oslo

Read this story on the University of Oslo’s website.

Arkeologisk praksis | Universitetet i Bergen

Ved UiB/på eit arkeologisk feltarbeid. Mål og innhald Studenten skal få fordjupa kunnskapar om førearbeid, praktisk gjennomføring, etterarbeid og rapportering frå arkeologisk feltarbeid.

Sogn og Fjordane fylkeskommune – Arkeologisk feltarbeid

Arkeologisk feltarbeid Sogn og Fjordane fylkeskommune Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv Sogn og Fjordane fylkeskommune kan tilby eit stort spekter av stillingar knytt til både tenesteyting og utviklingsoppgåver.

Arkeologi – bachelor | UiT

Feltarbeid: Innhenting av ny data til faget krever feltarbeid, som innebærer både kulturminneregistrering og utgravning. Kulturminner oppdages gjennom nøye inspeksjon av jordoverflaten for å finne spor etter for eksempel gamle hus, graver, fangstgroper, ildsteder, boplasser fra steinbrukende tid, bergkunst, osv.

40 år med norsk marinarkeologi | Jostein Gundersen

Litteraturlisten skriftlig henvendelse til: skrives etter SAA Journal Style Guide NICOLAY-arkeologisk tidsskrift, FORFATTERINSTRUKS og skal innholde referert litteratur. IAKH, Postboks 1008 Blindern, Artikler mottas på skandinaviske Illustrasjonstekstene og navn på 0315 OSLO språk eller engelsk.