Kva er eigentleg spytt?

Kva er eigentleg spytt? | Aktuelt | Universitetet i Bergen

Spytt, eller saliva som det heiter på fagspråk, er noko alle har og alle treng. Meir enn 99 prosent av spyttet er vatn, resten er protein, elektrolyttar og ensym. I …

Kva er eigentleg spytt? | Aktuelt | University of Bergen

Kva er det godt for? – Det er heilt naudsynt med spytt for at munnen skal fungera. For det første både fuktar og reinsar det munnen, matrestar vert vaska vekk.

Kva er det med sjakk? – framtida.no

Kva delar av verda er det eigentleg spelet dominerer? – Det er framleis dei gamle Sovjet-statane som har jerngrep på sjakken. I etterkrigstida har samtlege verdsmeistrar før Anand, med det store unntaket Bobby Fischer, vore under Sovjet-paraplyen.

Kva skjer eigentleg for tida? – På veg mot Bjørnafjorden

Prosjektleiarane og eg kan enkelt gå inn i Prosjektportalen for å få oversikt over korleis kvart enkelt delprosjekt går og kva som er status for dei ulike delane. Prosjektleiarane Marianne Kramer, Monica Totland Melvold, Elisabeth Farstad og Line Rye (som har overtatt delprosjekta på Oppvekst-området etter at Totland Melvold blei kommunalsjef) rapporterer regelmessig til Fellesnemnda.

Kva er eigentleg Minecraft? (les beskrivelse) – YouTube

Mar 03, 2013 · Dette er vår første video nokon sinne. Skriv i kommentarfeltet kva som var bra og kva som kunne blitt bedre! Dette er berre litt av det som går an, du kan gjøre mykje meir enn på videoen!

Nytt namn, ny by, ny instruks: Men kva er eigentleg Norec

Nytt namn, ny by, ny instruks: Men kva er eigentleg Norec? Til tross for mykje nytt er kjerneverksemda den same: Fokuset er framleis gjensidig utveksling frå Norge til land i Afrika, Asia og Latin Amerika og sør-sør utveksling mellom land i desse regionane.

Kva er eigentleg Lærdal Næringsutvikling? – laerdalnu.no

Eitt år av omstillingsperioden er att, og då kan det vera greitt å minna om kva Lærdal Næringsutvikling eigentleg er og ikkje minst kva stønadsordningar me har og korleis desse fungerer.

Andreas Wahl. – Spytt morellsteinar så langt du kan

Dei folka som er kule no er ikkje dei som er kule om 10 år. Når du blir vaksen vil du sjå at dei kulaste folka er dei som lærer noko nytt kvar dag, og som jobbar hardt med det dei synest er gøy, og som ikkje bryr seg så mykje om kva andre synest.

Quiz: Kan du fullføre teksten? – framtida.no

Kva er eigentleg scena når Knutsen og Ludvigsen er dumme og deilige med mikrofon? Frå Platecoveret til Knutsen og Ludvigsens «Juba Juba» som kom ut i 1983.

Kloning av menneske – kva er problemet? – forskning.no

Kva er det vi er redde for? Når avisene skal illustrere reportasjane sine om menneskekloning, tar dei som regel ein kjendis, til dømes Bjørn Dæhlie, og lagar ein fotomontasje med ti like bilete av skikongen.