Sentrale begreper til kapittel 2: Indre krefter og de store landformene på jorda

Sentrale begreper til kapittel 2: Indre krefter og de

1 Sentrale begreper til kapittel 2: Indre krefter og de store landformene på jorda Avsetningsbergart Bergart Blandingsvulkan, sammensatt vulkan, stratovulkan Dagbergart Dypbergart Dyphavsgrop Episentrum Fjellkjedefolding Kalles også sedimentære bergarter. Dette er bergarter dannet ved sammenkitting eller sammenpakking av løsmasser (sedimenter) til faste bergarter eller ved direkte

Kapittel 2 Indre krefter og de store landformene på jorda

Kapittel 2 Indre krefter og de store landformene på jorda. Begrepsbank Kapittel 2 Indre krefter og de store landformene på jorda. De nydannede vulkanske massene avkjøles, glir ut til siden og synker etter hvert som nytt materiale kommer opp fra dypet.

Geografi: 2. Indre krefter og de store landformene på jorda

2. Indre krefter og de store landformene på jorda; Indre krefter og de store landformene på jorda Landformer dannet av platebevegelser. Studer kjente vulkaner på jorda. Jordskjelv i Norge. Test deg selv. Begrepspar kapittel 2. Flervalgsoppgave til kapittel 2 (1) Flervalgsoppgave til kapittel 2 (2) Oppgaver. Studer kjente vulkaner på jorda.

Kap 2: Indre krefter og de store landformene på jorda

Study Kap 2: Indre krefter og de store landformene på jorda – begreper flashcards from Lilly Moland ‘s class online, or in Brainscape’s iPhone or Android app. Learn faster with spaced repetition.

[DOC]

Sentral begreper til kapittel 2: Indre krefter og de store

 · Web view

Indre krefter og de store landformene på jorda. Avsetnings-bergart . Kalles også sedimentære bergarter. Dette er bergarter dannet ved sammenkitting eller sammenpakking av løsmasser (sedimenter) til faste bergarter eller ved direkte utfelling fra vann.

Indre krefter og de store landformene på jorda Flashcards

Start studying Indre krefter og de store landformene på jorda. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.

Indre krefter og de store landformene på jorda by Kristin

photo credit Nasa / Goddard Space Flight Center / Reto Stöckli Indre krefter og de store landformene på jorda – Oppsummering av kapittel 2 – Jordas oppbygning

Geografi – Vær og Klima (Kap.4) Flashcards | Quizlet

-Lufta stiger til værs og danner store haugskyer i følge av vanndamp som kondenserer. Det blir lavtrykk. Sentrale begreper i kapittel 2 «Indre krefter og de store landformene på jorda» 11 terms. Sentrale begreper i kapittel 1 «Geografifaget» Features. Quizlet Live. …

Geograf 2013 by Cappelen Damm – Issuu

KAPITTEL 2. INDRE KREFTER OG DE STORE LANDFORMENE PÅ JORDA Surtsey Katmai Shishaldin. Den eurasiske plata. Augustin. Den eurasiske plata. Den nordamerikanske plata Mt. St. Helens Tarumai. Krafla

Sammendrag Geografi Vg1 – Studienett.no

Kap. 2: Indre krefter og de store landformene på jorda Kap. 3. Ytre krefter og landformer Kap. 4. Vær og klima Kap. 5. Ressurser, næringsliv og bosetning i Norge Kap. 6. Landskap og arealbruk Kap. 7. Den globale befolkningssituasjonen Kap. 8. Befolkningsutviklingen i Norge Kap. 9. Levekår, utvikling og …

Sentrale begreper til kapittel 3: Ytre krefter og

Sentrale begreper til kapittel 2: Indre krefter og de store landformene på jorda. Sentrale begreper til kapittel 2: Indre krefter og de store landformene på jorda Avsetningsbergart Bergart Blandingsvulkan, sammensatt vulkan, stratovulkan Dagbergart Dypbergart Dyphavsgrop Episentrum . …

Geograf 2013 by Cappelen Damm – Issuu

2. KAPITTEL TTE TT EL. Indre krefter og de store landformene på jorda både i Sør-Amerika og i Afrika er det funnet fossiler av et dyr på størrelse med en stor hund.

[PDF]

Forslag til årsplan – aschehoug.no

De store landformene på jorda De store landformene er et resultat av platedriften, eller indre krefter. Landformene som omtales i kapittel 4 er først og fremst dannet av ytre krefter. 5-47 47-53 dei har på samfunn som blir ramma Kapittel 3 Berggrunnen Bergartene (3 uker) Indre og ytre krefter Mineraler og bergarter s kretsløp

Geografi Sammendrag – Side 7 – Studienett.no

Inneholder utfyllende notater fra kapittel 1, 2 og 3 i læreboken til Geofag 1 – Terra Mater. geologi og jordskjelv. Notatene fokuserer på kapittel 2 og kommer blant an (…) Les mer Geografi. Jordas oppbygning. Nettbok. Jordas oppbygning. Geografi. Dessuten inneholder oppgaven besvarelse av de fleste spørsmålene som stilles til sist