Film: Veiledning til læreplan i grunnleggende norsk

Film: Veiledning til læreplan i grunnleggende norsk | NAFO

Derfor omtales den som en eksempelbasert veiledning. Det er laget undervisningseksempler som passer for barnetrinn, ungdomstrinn og videregående, og det finnes eksempler på nivå 1, 2 og 3. I filmen ser vi hvordan en lærer benytter seg av veiledningen som utgangspunkt for undervisning i grunnleggende norsk på ungdomstrinnet.

Veiledning til læreplan i grunnleggende norsk – YouTube

Click to view on Bing7:15

Oct 11, 2013 · This feature is not available right now. Please try again later.

Author: Nafo filmkanal

Grunnleggende norsk for språklige minoriteter – veiledning

Introduksjon til eksempelbasert veiledning i grunnleggende norsk Denne veiledningen gir konkrete råd om og eksempler på hvordan du kan arbeide med læreplanen i grunnleggende norsk. Derfor omtales denne som en eksempelbasert veiledning. Her finnes undervisningsopplegg for barnetrinn, ungdomstrinn og videregående opplæring.

Grunnleggende norsk for språklige minoriteter – veiledning

I denne veiledningen finner du eksempler på hvordan du kan arbeide med læreplanen i grunnleggende norsk.

Norsk – veiledning til læreplan – udir.no

Denne veiledningen inneholder praktiske eksempler som viser hvordan du som lærer kan arbeide med læreplanen i norsk.

Veiledning til læreplan i grunnleggende norsk for språklige

Veiledning til læreplan i grunnleggende norsk for språklige

Veiledning. Språkkompetanse i grunnleggende norsk – PDF

3 1. Innledning Et hovedmål for opplæringen i grunnleggende norsk er utvikling av språklig selvtillit og trygghet. Opplæringen skal fremme norskspråklig utvikling, slik at elevene blir i stand til å følge ordinær opplæring i norsk og andre fag på norsk.

Metodisk veiledning – Kompetanse Norge

Veiledning til Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Veiledningen gir råd og tips til lærerne i det praktiske arbeidet med norskopplæringen. Den består av artikler, metodiske beskrivelser, eksempler og teori.

Læreplan – Kompetanse Norge

Se metodisk veiledning. Om læreplanen. Læreplan i norsk og samfunnskunnskap er en forskrift til introduksjonsloven. Læreplanen i norsk bygger på Det felles europeiske rammeverket for språk. Planen beskriver et helt opplæringsløp, fra nybegynnernivå opp til ulike sluttnivåer.

[PDF]

Lokal læreplan for innføringsklassene i Hordaland

med veiledning og skjema for vurdering . flytende språk: tale og også . B2 Forstår de fleste tekster læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter og læreplanen i norsk for videregående med vekt på vg1 . skriftspråk norsk kjenne til noen slang- …

Grunnleggende norsk | NAFO NAFO

Læreplan i grunnleggende norsk er en aldersuavhengig og nivåbasert plan som fokuserer på begynneropplæring i norsk. Et hovedmål for opplæringen i grunnleggende norsk er utvikling av språklig selvtillit og trygghet.

Veiledning Grunnleggende Norsk – scribd.com

Læreplanen retter seg mot en svært sammensatt elevgruppe.1 Læreplan i grunnleggende norsk Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter er en aldersuavhen- gig og nivåbasert plan. gjelder uansett hvilke(n) av disse planene som legges til grunn for opplæringen.

Veiledning РSpr̴kkompetanse i grunnleggende norsk РUdir.no

Veiledning РSpr̴kkompetanse i grunnleggende norsk РRead more about norsk, elevene, grunnleggende, ulike, elever and eksempel.