Nytt Start-gress tidligst 1. juli

GDPR utsatt: Innføres tidligst 1. juli 2018 | Aktuelt fra

25. mai har lenge vært D-day for norske bedrifter som forbereder seg til de nye personvernsreglene fra EU. Nå er det bestemt at datoen må utsettes, og 1. juli er tidligste mulighet for at loven trer i kraft. 25. mai er fortsatt gjeldende dato for GDPR i EU, så norske bedrifter bør overholde den opprinnelige fristen.

– Gresset en skandale – Aftenposten

 ·

FOTO: Digitalsport Fotball , 02. april 2006 , Privatkmap , Odd – Start 0-1, Alex Valencia , Start

GDPR forsinkes igjen – nå er datoen 1. juli – rett24

– En beslutning 31.mai vil måtte tas med konstitusjonelt forbehold for Liechtensteins del. Deres interne prosedyrer for en sak av denne art innebærer en måneds frist for et eventuelt krav om folkeavstemning, slik at det konstitusjonelle forbeholdet ikke kan oppheves før tidligst omkring 1.juli.

NHO ber om hasteforskrift for GDPR – rett24

«I kapittel 1 står det at loven ikke kan tre i kraft før forordningen er innlemmet i EØS-avtalen. Nettstedet Rett24.no refererte 23. april til en uttalelse fra EFTAs sekretariat, som går ut på at forordningen kan bli innlemmet tidligst 1. juli.

Ny personvernlov (GDPR) trolig utsatt til 1. juli – dib.no

Innlemmelse i EØS-avtalen kan tidligst skje ved neste møte i EØS-komiteen, som vil holdes 31. mai. Når komiteen har sagt sitt så vil ikke beslutningen kunne tre i kraft før alle EFTA-landene har godkjent den.

Gamle røykpakker og snusbokser snart historie – Aftenposten

 ·

Regjeringen har tidligere sagt at EUs nye personvernforordning, General Data Protection Regulation (GDPR), tidligst ville tre i kraft i Norge 1. juli. EØS-prosessen har imidlertid tatt noe tid, og Datatilsynet antar nå at forordningen blir gjeldende i Norge i midten eller slutten av juli.

Personvern – GDPR: Oppdateringen kommer snart – Uni Micro

Nytt personverneregelverk trer i kraft i Norge tidligst 1.juli. I forbindelse med denne lovendringen kommer vi med ny versjon av våre programmer, planen er å slippe ny versjon ut til våre kunder i …

Nå kan Forbrukerrådet gi enda bedre forbrukerhjelp

Meklingen i de nye sakene vil skje på Forbrukerrådets kontor i Tromsø, hvor spesielt dedikerte jurister tar seg av arbeidet. Tjenesten må være kjøpt tidligst 1. juli 2015.

Ukens Tips: Løsningsretter som utløper 1. juli 2015

Det følger av § 23 at en løsningsrett tidligst faller bort 20 år etter at loven trådte i kraft, det vil si 1. juli 2015. Dette innebærer at forkjøpsretter og andre løsningsretter som ble tinglyst for mer enn 25 år siden, i mange tilfeller vil kunne kreves slettet ved henvendelse til Statens Kartverk etter 1. juli 2015.

Nytt krav til energiløsninger for bygg over 1000 m²

Nytt krav til energiløsninger for bygg over 1000 m² Da ny veileder kom 1 juli, var prosentsatsen økt til 60 prosent. Dette krever endringer i plan- og bygningsloven, og en lovendring kan tidligst komme på offentlig høring i midten av 2017, ifølge departementet.

Lov om folketrygd (folketrygdloven) – Kapittel 8

Endret ved lover 19 des 1997 nr. 99 (ikr. 1 jan 1998), 18 juni 1998 nr. 38 (ikr. 1 okt 1998), 15 juni 2001 nr. 90, 21 des 2001 nr. 118, 20 des 2002 nr. 90 (ikr. 1 jan 2003), 16 des 2005 nr. 119 (ikr. 1 juli 2006), 15 juni 2007 nr. 21, 25 juni 2010 nr. 29 (ikr. 1 jan 2011), 20 juni 2014 nr. 24 (ikr. 1 jan 2015 iflg.