Møt landbrukssjefen i Vik kommune

Møt landbrukssjefen i Vik kommune – Norges Bondelag

Vik kommune produserer over 20% av bringebæra i landet, det er me stolte av. I tillegg er er både mjølk og sau store produksjonar i kommunen. – Me har alltid vore opptekne av …

Vik, største bringebærkommunen i landet

Norsk Bringebærfestival er eit samarbeidsprosjekt mellom frukt- og bærmottaka i Vik kommune, med mange gode støttespelarar frå Næringslivet, Vik kommune, Næringssamskipnaden, Vik Sparebank, lag og organisasjonar. Festivalen starta i 2014, er ikkje-komersiell og …

Nyhende – Norges Bondelag

Møt landbrukssjefen i Vik kommune. Publisert . 30.07.2018 – Eg har ein travel, men veldig kjekk jobb fortel Veronika Seim Bech. Glimt frå Sogn og Fjordane. Publisert . Me har besøkt fruktbonden Agnar Nornes på Nornes i Sogndal kommune. Sjå video frå besøket her. Fylkesstyret er tilgjengelege. Publisert .

Den flotte TUREN VÅR I FEIOS I VIK – Nærøyfjorden

Den flotte TUREN VÅR I FEIOS I VIK KOMMUNE NÆRMAR SEG, onsdag 26. juli. Guidar på denne natur- og kulturvandringa, der du og får lære om verdsarvverdiane i Vik sin del av verdsarvområdet, er Siri Bøhun og Bjørn og Gunnar Grindedal.

Vik – Wikipedia

Vik was established as a municipality on 1 January 1838 (see formannskapsdistrikt). The original municipality was identical to the Vik parish (prestegjeld) with the sub-parishes (sokn) of Hopperstad, Hove, and Arnafjord (on the south side of the fjord) and Kvamsøy (on the north side of the fjord).

County: Sogn og Fjordane

1719/229/7 – CATHRINE VIK – FRADELING AV TUNET PÅ

Med hjemmel i Jordlovens § 12, Landbruksdepartementets rundskriv M-4/2003 og M-6/2003 og Innherred samkommune sitt delegasjonsreglement gis med dette Cathrine Vik samtykke til fradeling av en bebygd parsell på ca. 3,5 dekar av eiendommen Saltbuvik, gnr. 229, bnr. 7 i Åsenfjord, Levanger kommune.

1719/229/7 – Cathrine Vik – Søknad om fradeling av

Etter en totalvurdering er landbrukssjefen kommet til at klage fra Cathrine Vik tas til følge, og søknaden imøtekommes slik det er søkt om. Klager fra Brynhild Wik Opdal, datert 10.2.2010 og fra Ingvill Kristin Vik Småland, datert 6.2.2010 tas ikke til følge.

Bondelaget si bodstikke til Lærdal – LÆRDAL KOMMUNE

Bodstikka har tidlegare vore i Vik og Aurland, og skal vidare til Årdal og dei andre kommunane i Sogn. Bodstikka skal innom alle kommunane og fylkeskommunane i landet. Ordførar Arne Sanden sende følgjande bodskap med bodstikka: «Landbruket har vore, og er ein viktig næring for Lærdal Kommune.

Friluftslivets uke – Fylker – Sogn og Fjordane

Møt på parkeringsplassen i Kvamshagen kl 10.30. Følg med på facebook eller annonse i Sogn Avis for nærare informasjon om turopplegget. Turleiarar Liv Norunn H Sunnfjord sopp og nyttevekstforeni. Oppmøte ved Kaikanten i Vik Dette er ein onsdagstur på Bøeggi i Vik, med huvudlykt.