Færre tilfeller av alvorlig barnesykdom i Norge

Færre tilfeller av alvorlig barnesykdom i Norge

Forskerne bak studien mener både norske og internasjonale myndigheter kan ta deler av æren for at det er blitt færre tilfeller av rakitt. – Det er iverksatt en rekke tiltak for å forhindre rakitt i Norge.

Færre tilfeller av alvorlig barnesykdom i Norge

Færre tilfeller av alvorlig barnesykdom i Norge Risikoen for å få rakitt, eller engelsk syke som et også kalles, har gått ned betraktelig blant innvandrerbarn i de siste årene. Norske forskere mener dette kan skyldes tiltak for sikre at alle barn får i seg nok D-vitamin, både fra myndighetene og fra helsearbeidere.

Derfor må vi ha i oss kobber – forskning.no

Færre tilfeller av alvorlig barnesykdom i Norge; vitaminer ny menneskekroppen mat og helse kultur sykdommer. Professor reagerer på høy inkassoinntjening. Beitende Dagros forsvinner fra utmarka:– Kjøttfe kan overta for melkekua. Enormt krater oppdaget: Meteoritt rammet Grønland med kraft som 47 millioner Hiroshima-bomber.

Aktuelle forskningssaker – Institutt for helse og samfunn

Færre tilfeller av alvorlig barnesykdom i Norge Publisert 6. juni 2017 15:12 Risikoen for å få rakitt, eller engelsk syke som et også kalles, har gått ned betraktelig blant innvandrerbarn i de siste årene.

Tre meslingtilfeller i Norge denne uken – NRK Norge

Fra januar i fjor er det registrert over 15.000 tilfeller av meslinger i EU-land, mange av dem i land nordmenn liker å feriere i. I fjor ble det oppdaget ett tilfelle i Norge, og året før ingen.

Alvorlig tuberkulosesituasjon internasjonalt, men nedgang

261 tilfeller i Norge i 2017. I 2017 ble totalt 261 pasienter med tuberkulosesykdom meldt til Folkehelseinstituttet. Dette er en nedgang fra årene før (se figur1). Det gjør Norge til ett av landene med lavest tuberkuloseforekomst i verden.

Influensavaksine for friske voksne fører trolig til færre

Influensavaksinasjon av friske voksne fører trolig til færre tilfeller av influensa og muligens også færre tilfeller av influensalignende sykdom. Slik konkluderer Cochrane-samarbeidet etter å ha gått systematisk gjennom relevant forskningslitteratur.

Disse barnesykdommene kan være alvorlige for gravide – kk.no

Andre utsatte er nyfødte av mødre som blir smittet rundt fødselen. Smitte tidlig i svangerskapet kan i sjeldne tilfeller føre til misdannelser. Den femte barnesykdom, som forårsakes av et parvovirus, kjennetegnes av et rødt sammenflytende utslett i kinnene og påfallende blekhet rundt munnen.

Færre hiv-tilfeller i Norge – siste.no

Ved slutten av november er det meldt 67 tilfeller med hivinfeksjon. – Når året er slutt antar vi at antallet vil ligge omtrent på nivået i 2009, rundt 80-85. Tendensen fra de siste årene er altså at det er vedvarende høy hivsmitte blant menn som har sex med menn i Norge, sier Øivind Nilsen.

Pneumokokkvaksine til eldre – NHI.no

Siden 1996 har det i Norge vært registrert ca. 800 tilfeller av alvorlig (systemisk) pneumokokksykdom årlig, svarende til en årlig forekomst på ca. 19 per 100.000 innbyggere. Ca. halvparten av tilfellene er hos personer som er 65 år og eldre.

De vanligste barnesykdommene|Heldigvis er de

Vannkopper arter seg vanligvis som en uskyldig barnesykdom med utslett, men kan være alvorlig for barn med nedsatt immunforsvar eller ved reaktiveringen av sykdommen (kalles da helvetesild) hos eldre med dårlig immunforsvar. Symptomer. Lett nedsatt allmenntilstand med feber og redusert matlyst.