Høyt kolesterol

Hyperlipidemi – Høyt kolesterol | LHL

Høyt kolesterol kan gi hjerteproblemer. Det er i dag faglig enighet om at høyt kolesterol er en viktig risikofaktor for utvikling av hjertesykdom som angina pectoris (hjertekrampe) og hjerteinfarkt. Høyt kolesterol er et folkehelseproblem. Det viser også statistikken for salg av kolesterolsenkende midler.

Høyt kolesterol er IKKE farlig. ⋆ TVHelse

Høyt kolesterol viser seg å ikke ha innvirkning på hjertesykdommer, likevel tjener legemiddelindustrien rått på kolesterolsenkende medisiner, såkalte statiner. TV-helse publiserte 20.juli en sak om at 530 000 nordmenn går på kolesterolsenkende medikamenter.

Årsaker og symptomer på høyt kolesterol « Helse og mat

Høyt kolesterol er en risikofaktor. Høyt kolesterol er en såkalt risikofaktor for å utvikle åreforkalkninger og hjerte- og karsykdommer som f.eks. hjerteinfarkt. Det er flere faktorer som spiller en rolle i utvikling av hjerteinfarkt og andre hjerte- og karsykdommer, bl.a. arv, vekt, røyking, blodtrykk, livsstil og kjønn.

Kolesterolverdier – hva er normalt og høyt kolesterol

Sjekk hva som er normale koelsterolverdier, hva er høyt, normalt og grensehøyt kolesterol. Sjekk tips for kolesterolsenkende kosthold. Les hva som er årsaker til høyt kolesterol og …

Høyt kolesterol – Apotek 1

Høyt kolesterol øker risikoen for hjerte- og karsykdommer som hjerteinfarkt, særlig hvis også andre risikofaktorer er tilstede. Risikoen er høyere for menn enn for kvinner. Jo høyere kolesterolnivået i blodet er, jo høyere er risikoen for å utvikle hjerte- og karsykdommer.

Alt om høyt kolesterol | ALTOMHELSE.no – Kunnskap

Høyt kolesterol påvirker langsomt blodårene og gjør dem stivere og trangere. Ofte finnes det ingen tidlige symptomer, ergo er det lurt å sjekke kolesterolet jevnlig. Kolesterol måles i mmol per liter blod.

Høyt kolesterol – nasjonalforeningen.no

Arvelighet: Høyt kolesterol kan også være en arvelig sykdom. Det er da vanligvis snakk om familiær hyperkolesterolemi (FH). Det er da vanligvis snakk om familiær hyperkolesterolemi (FH). Sykdommen er ikke uvanlig i Norge, rundt én av 300 personer har en genfeil som gir FH.