Videreutdanning i matematikk endrer klasserommet

Videreutdanning i matematikk endrer klasserommet | Senter

Matematikk 1-MOOC er en videreutdanning basert på en MOOC-modell. Det vil si at studiet er 100 % nettbasert og har mange deltakende lærere fra hele landet. Studiet gir 30 studiepoeng ved bestått eksamen, og inngår i Utdanningsdirektoratet sin satsing på videreutdanning.

Saker | Senter for IKT i utdanningen

Videreutdanning i matematikk endrer klasserommet27.2.2017 11:12 | Pressemelding – Jeg har endret undervisningspraksisen etter at jeg begynte på Matematikk 1 – MOOC, og …

Videreutdanning i Matematikk 2 – INN

Kompetanse for kvalitet. Kompetanse for kvalitet en strategi for videreutdanning av lærere. Den er utarbeidet i fellesskap av Kunnskapsdepartementet, KS, Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag, Skolenes landsforbund, Skolelederforbundet og Nasjonalt råd for lærerutdanning.

Å forstå elevers læring i matematikk – PDF – docplayer.me

Derfor vil en beskrivelse og en teori for læringsavdekking i matematikk være viktig for matematikklærerutdanning. Det vil gjøre det mulig å gi lærerstudenter analytiske verktøy for praksiserfaringene sine, og det vil være et grunnlag for diskusjoner i etter- og videreutdanning av matematikklærere.

Matematikkdidaktikk i klasserommet – Universitetsforlaget

Matematikkdidaktikk i klasserommet er en oppdatert lærebok i matematikkdidaktikk, hovedsakelig beregnet for lærerstudenter, lærere i etter- og videreutdanning og i ungdomsskolen. I boka legges det vekt på matematikkundervisningen i klasserommet og på …

Matematikk 2 – 5.-10. trinn – Kompetanse for kvalitet

Videreutdanning for lærere, Trondheim Matematikk 2 (5.-10. trinn) Samlings- og nettbasert studium skreddersydd for deg som er lærer på mellom- og ungdomstrinnet.

Videreutdanning av lærere – Malviknytt

En god lærer er aller viktigst for de elevene som trenger skolen og læreren mest. Det er viktig at lærerne har fordypning i de fagene de underviser i. Elever og foreldre skal være sikre på at de møter en trygg og god lærer i klasserommet. Stortinget har vedtatt kompetansekrav for lærere som underviser i norsk, matematikk og engelsk.

i klasserommet en veileder – PDF – docplayer.me

Bruk av regneark i matematikk krever for eksempel at elevene både har tilstrekkelig kompetanse til å nyttiggjøre seg verktøyet, og at de har forståelse for bruk i faget. Ved bruk av digitale enheter i klasserommet, bør man vurdere hva man ønsker å oppnå i forhold til undervisningsmålene.

Profesjonelle læringsfellesskap for lærere i

I en forundersøkelse blant lærere i videreutdanning i matematikk og engelsk utført høsten 2012 ved egen institusjon, kom det til uttrykk et klart ønske om mer faglig samarbeid ved egen arbeidsplass. På et spørsmål til matematikklærerne om hvorvidt ledelsen hadde vært involvert i kunnskapsdeling, svarte de fleste avkreftende.

Matematikk 1 for 1.–7. årssteg | Høgskulen i Volda

Faglege tema i studiet er mellom anna tallære, algebra, statistikk, sannsyn, geometri, måling og funksjonsomgrepet. Didaktiske tema er mellom anna læringsteoriar i matematikk, arbeidsmåtar og metodar i klasserommet, begynnaropplæring, matematikkvanskar, vurdering og bruk av IKT i matematikk. Tidsplan for studieåret 2018/2019

MATTE Matematikk 2 for 5.-10 trinn, Kompetanse for

Modulenes læringsaktiviteter foregår på nett, i klasserommet, på egen arbeidsplass, i dialog med medstudenter og kolleger på egen skole, og studenten har ansvar for egen progresjon innenfor hver modul. Matematikk 2, nettbasert videreutdanning for lærere på 5. …

[PDF]

Studieplan for MATEMATIKK – DELTA

Studiet er beregnet for studenter som ønsker å øke sine kunnskaper i matematikk, eller vil ta en årsenhet for å bruke den som en del av et bachelorstudium i matematikk eller andre realfag. Studiet passer spesielt godt for lærere som ønsker videreutdanning i matematikk.

Lærerspesialistutdanning – udir.no

Begynneropplæring, hvor kravet er: 30 stp. i norsk og 30 stp. i matematikk, med ytterlige 30 stp. fordypning i ett av disse fagene eller relevante fagområder som for eksempel lesing, skriving og regning.

Matematikk – Utdanningsforskning – Forside

Men medan læraren er vekke for å ta vidareutdanning, blir det eigentlege problemet att i klasserommet. Publisert 08.09.2017 Synet på egen matematikkunnskap endrer seg i løpet av lærerutdanningen.