Rettsgebyrloven og rettsgebyrforskriften

Rettsgebyrloven og rettsgebyrforskriften – regjeringen.no

Rettsgebyrforskriften § 3-4 fastslår at også gebyr for følgende forretninger skal innkreves etterskuddsvis ved Registerenheten i Brønnøysund: Forkynnelse ved stevnevitne etter rettsgebyrloven § 25 første ledd, protest av veksel, sjekk eller anvisning og lensmannsskjønn.

Forskrift etter rettsgebyrloven m.m. (rettsgebyrforskriften)

Tvangsforretninger og midlertidig sikring ved tingretten. Innkreving av gebyr etter rettsgebyrloven § 14 for forretninger ved tingretten skjer etterskuddsvis ved Brønnøysundregistrene. Den ansvarlige for gebyret sendes periodiske avregningsoppgaver. Gebyrinnbetalingen skal skje etter månedlig fakturering.

Forliksråd – Aukra kommune

Sjå rettsgebyrloven § 7, domstolloven §§ 27 og 28, tvisteloven kapittel 6 og rettsgebyrforskriften § 3-2. Tvisteloven Domstolloven Rettsgebyrforskriften Rettsgebyrloven. Rettleiing – …

Forliksråd – Seljord kommune

Alle kommunar har eit forliksråd. Forliksrådet kan hjelpe deg å løyse ein konflikt enkelt, raskt og billig. Seljord kommune samarbeider med Kviteseid kommune om denne tenesta. Forliksrådet nyttast for å løyse tvistar i mange saker. Det kan til dømes dreie seg om kjøpstvistar, erstatningskrav, nabotvistar eller tvistar i forretningsforhold.

Forliksråd – Austrheim kommune

Sjå rettsgebyrloven § 7, domstolloven §§ 27 og 28, tvisteloven kapittel 6 og rettsgebyrforskriften § 3-2. Tvisteloven Domstolloven Rettsgebyrforskriften Rettsgebyrloven. Rettleiing – …

Forliksråd – Tokke kommune

Alle kommunar har eit forliksråd. Forliksrådet kan hjelpe deg å løyse ein konflikt enkelt, raskt og billig. Forliksrådet nyttast for å løyse tvistar i mange saker. Det kan til dømes dreie seg om kjøpstvistar, erstatningskrav, nabotvistar eller tvistar i forretningsforhold. Først må du …

Forliksråd – Tysnes kommune

Sjå rettsgebyrloven § 7, domstolloven §§ 27 og 28, tvisteloven kapittel 6 og rettsgebyrforskriften § 3-2. Tvisteloven Rettsgebyrforskriften Rettsgebyrloven Domstolloven. Rettleiing – …

Forliksråd – Kviteseid kommune

Lovar og retningsliner Sjå rettsgebyrloven § 7, domstolloven §§ 27 og 28, tvisteloven kapittel 6 og rettsgebyrforskriften § 3-2. Domstolloven

Forliksråd – Osterøy

Tvisteloven Rettsgebyrforskriften Rettsgebyrloven Domstolloven Veiledning – hvordan få utført eller motta tjenesten Det er en fordel at forliksklage blir levert skriftlig, men du har også adgang til å framsette klagen muntlig ved personlig frammøte.

Klepp kommune – Rettslege spørsmål

Unntak: saker om ekteskap, skifte og barnefordeling, saker om patent, varemerke o.l., saker om er avgjorde i Forbrukartvistutvalet. Konfliktrådet Konfliktene kan vera mellom private partar eller mellom ein fornærma og ein gjerningsperson der det har vore utført ei kriminell handling.

Forliksråd – Intranett Seljord kommune kommune

Rettsgebyrloven; Tvisteloven; Rettsgebyrforskriften; Det er ein fordel at forliksklagen blir levert skriftleg, men du har også høve til å setje han fram munnleg ved personleg frammøte. I forliksklagen må du kort melde frå om kva du krev og kva som er grunnlaget for det. Du må dessutan gje opp utførleg namn og adresse til den som er

Forliksråd – Nissedal kommune

Gebyr og betalingssatsar; Ledige stillingar; Kart; Kontakt oss; Facebook; Intranett; English; A A ± For å endre størrelse på tekst: PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på » + » for å forstørre eller » – » for å forminske. Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på » + » for å forstørre eller » – …