Ny våpenlov

Undetectable Firearms Act – Wikipedia

The United States Undetectable Firearms Act of 1988 (18 U.S.C. § 922(p)) makes it illegal to manufacture, import, sell, ship, deliver, possess, transfer, or receive any firearm that is not as detectable by walk-through metal detection as a security exemplar containing 3.7 oz (105 g) of steel, or any firearm with major components that do not generate an accurate image before standard airport

Enacted by: the 100th United States Congress

Ny våpenlov-2017 – Lover og regler – Kammeret.no

Create an account or sign in to comment. You need to be a member in order to leave a comment

VÅPENLOVEN , SKYTEVÅPEN – Ny våpenlov: Varsling om

8. mars i år vedtok Stortinget ny våpenlov. Tidligere har politiet hatt anledning til å kontrollere oppbevaring av våpen, men de har vært nødt til å varsle om kontrollen 48 timer i forveien.

1A Ny i Norge (eng) – YouTube

Aug 11, 2017 · Read from the book: Ny i Norge, for my norwegian class.

FORSLAG TIL NY VÅPENLOV Regjeringen har – Norske

FORSLAG TIL NY VÅPENLOV Regjeringen har i dag lagt frem et forslag til ny våpenlov. Sentralt i forslaget er adgangen til å erverve halvautomatiske rifler med stort skadepotensiale, dvs. våpen som opprinnelig er konstruert for helautomatisk ild eller til bruk for politi og forsvar.

Ny våpenlov – Regjeringen.no – doczz.net

JEGERENS LOVSAMLING. Lover og forskrifter skal begrense og gi muligheter innenfor visse rammer. De skal gi grunnlag for idømmelse av straff ved overtredelser, og de skal generelt virke motiverende og oppdragende på bef

Vet ikke hva jeg skal kalle denne videoen (beste og

Apr 14, 2017 · *man må være 18 for å delta i giveawayen! (Norsk våpenlov :/ ) *

Nou 2011: 19 Ny våpenlov – spotidoc.com

NOU Bestilling av publikasjoner NOU 2011: 19 Offentlige institusjoner: Departementenes servicesenter Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: [email protected