Foreningen Høybråten Skole Fau

HFAU – Høybråten skoles foreldrearbeidsutvalg

I høst arrangerer Forskerfabrikken Forskerkurs i nærheten av oss og nærmere bestemt på Kjenn ung. skole. Oppstart er 8/11-18. På Forskerkurs for 4. til 7.trinn får barna oppleve lek, læring og spenning i rollen som forskere. Deltagerne blir tatt med inn i naturvitenskapens fascinerende verden.

Høybråten skole – hoybraten.osloskolen.no

Høybråten skole er en barneskole som ligger i Stovner bydel med kort avstand til Høybråten togstasjon.

Foreningen Høybråten skole Fau, Oslo – Gule Sider

Kontaktinformasjon for Foreningen Høybråten skole Fau Oslo, telefonnummer, adresse, se informasjonen om firmaer.

Høybråten Skole | bedrifter | gulesider.no

Ditt søk på høybråten skole ga 8 virksomheter og du har nådd slutten av listen.

Foreningen Høybråten Skole Fau – Oslo

Bedriften Foreningen Høybråten Skole Fau i Oslo i Oslo kommune driver innen bransjen . Bedriftsdatabasen.no gir deg regnskapsinformasjon, kart, telefon og adresse.

Høybråten Skole – Elementary School – Oslo, Norway

Kampen om egen skole på Høybråten. Allerede i år 1908 søkte Høybråten Nybyggerforening om egen skole på Høybråten. De fremholdt i et skriv som ble sendt Aker formandskab 27/10 1908, om det voksende behovet på Høybråten med 31 skolepliktige barn på stedet neste år.

Referat fra klassekontaktmøte Høybråten skole – PDF

Referat fra klassekontaktmøte Høybråten skole Leder Inga-Elisabeth Gjerdalen, ønsket velkommen på vegne av styret. FAU ønsker å styrke dialogen med klassekontaktene. Dette klassekontaktmøtet

[PDF]

Høybråten skoles FAU (HFAU) Årsmelding skoleåret 2015/2016

følges opp. Skole – hjem samarbeid og åpenhet om skolens sosiale miljø er viktig. Skolen har varslet at de vil ta initiativ til å opprette en gruppe som skal jobbe med tilrettelegging av skolens uteområde.

[PDF]

Vedtekter for foreningen FAU Innsmøla skole § 1

3. Administrere og føre nødvendig kontroll med FAU Innsmøla skole sin økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser. 4. Representere FAU Innsmøla skole utad. Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

[PDF]

Forslag til endring i vedtekter for foreningen FAU Refstad

Foreningen ble stiftet som Løren skole FAU 05.03.12. Etter offisiell navneendring fra Løren til Refstad skole av 01.02.2014 endres foreningens navn til FAU Refstad Skole.

[PDF]

Vedtekter for foreningen FAU Hovseter

FAU Hovseter er bindeleddet mellom foreldrene og skolen. Foreningen skal sikre reell medvirkning for foreldrene, og ha medansvar for at læringsmiljøet til elevene er trygt og godt.