Tilbud for minoritetsspråklige elever

Tilbud for minoritetsspråklige elever – Skoleside

På Thora Storm videregående skole har vi et tilbud spesielt for deg med minoritetsspråklig bakgrunn: Innføringsklasse. Vi gir ingen begynneropplæring i norsk, da må du søke deg til EVO eller bruke et ekstra år i ungdomsskolen. INNFØRINGSTILBUD. Dette tilbudet passer …

[PDF]

Våre tilbud for minoritetsspråklige – nafo.oslomet.no

Våre tilbud for minoritetsspråklige •Innføringsklasse med 15 elever •Studiespesialisering for minoritetsspråklige –15 elever i hver klasse. Innføringsklassen

Tilbud til minoritetsspråklige elever – Språkopplæring

Hva slags tilbud eleven får er avhengig av alder og skolebakgrunn. 1. og 2. trinn: Opplæring i ordinær gruppe ved nærskolen. 3.-4. trinn: Opplæring i ordinær gruppe ved nærskolen eller i mottaks-/alfabetiseringsgruppe.

Tilbud for minoritetsspråklige elever – holtet.vgs.no

Målgruppen. Søkere med kort botid i Norge og som trenger styrking i norsk og andre basisfag enn det som tilbys på 1-årig forberedende Vg1. Inntak

Veileder. Innføringstilbud til nyankomne

16 Elevene følger ordinær læreplan i norsk, mens læreplan i grunnleggende norsk for minoritetsspråklige elever kan benyttes som veiledende læreplan. Oslo kommune har utarbeidet en veileder for opplæring av nyankomne minoritetsspråklige elever der både innhold i opplæringen, arbeidsmåter og …

Innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever

Veilederen og eksempelsamlingen retter seg mot skoleeiere og skoleledere i kommuner og fylkeskommuner med nyankomne minoritetsspråklige elever. Veilederen beskriver muligheter og begrensninger for skoleeiere som ønsker å tilby innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever.

Språkopplæring – Skole og utdanning – Oslo kommune

Tilbud til minoritetsspråklige elever. Mottaksgrupper, alfabetiseringsgrupper, særskilt språkopplæring. Undervisning i samisk. Kampen skole tilbyr undervisning i nordsamisk som første- og andrespråk. Tilbud i små språkfag. Koreansk, mandarin, italiensk, japansk, russisk, latin og tegnspråk.

Thora Storm videregående skole – Skoleside

Tilbud for minoritetspråklige elever Tilbud for minoritetspråklige elever Tilbud for minoritetsspråklige elever; For elever For elever Tilbud for minoritetsspråklige elever; Finn innhold raskt: Karakterdempet oppstart; Timeplaner og fagdagsoversikt; Skoleportalen; Se oss på Facebook

Spesielle tilbud for minoritetsspråklige | Videregående

få et innføringsår for minoritetsspråklige søkere (forberedende Vg1) før du søker vanlig Vg1 Noen fylker tilbyr forberedende Vg1 før du begynner på ordinær videregående opplæring. Du bruker ikke av retten du har til tre års opplæring.

[PDF]

Minoritetsspråklige elever – nafo.oslomet.no

minoritetsspråklige elever Hva gjør vi? – tilbud ved annen mottaksskole med ledig kapasitet – tilbudet har en varighet på inntil ett år, kan søke om et år ekstra 9. Illiterate elever …

[PDF]

Innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever

elever, og sikre at alle nyankomne elever får et best mulig tilbud uavhengig av hvilken skole de går ved. EKSEMPELSAMLING 3 Rutiner for enkeltvedtak med minoritetsspråklige elever i kommunen. Nettverket møtes for utveksling av erfaringer og spredning av kompetanse.

Tilbud for minoritetsspråklige – Vest-Lofoten vgs

Tilbud for minoritetsspråklige Vestvågøy har etterhvert fått innbyggere fra mange land og med mange ulike språk. Minoritetsspråklig ungdom i alderen 16-20 år har siden 2001 hatt et tilbud om grunnleggende kvalifisering ved Vest-Lofoten videregående skole.