Utdanningsdirektoratet

Forside – udir.no

Utdanningsdirektoratet lyser kvart år ut tilskott til materiell til prioriterte fagområde i rammeplanen for barnehagar og prioriterte fag i grunnskolen og vidaregåande opplæring. Vi gir tilskott til å utvikle læremiddel som det ikkje er ein kommersiell marknad for.

Frivillige prøver i noen utvalgte ferdigheter og fag. Prøvene kan brukes som en del av …

Utdanningsdirektorat (@Udir) | Twitter

Utdanningsdirektorat @Udir Peter, Marie, Linda, Stine, Are og Marit twitrer på vegne av Utdanningsdirektoratet. Vi sprer informasjon og forsøker å finne svar på spørsmålene deres.

Utdanningsdirektoratet (@udir_no) • Instagram photos and

 age

Utdanningsdirektoratet on Vimeo

Utdanningsdirektoratet har ansvaret for utviklingen av barnehage, grunnskole og videregående opplæring.

Utdanningsdirektoratet – Home | Facebook

Her får du en oversikt over hvilke tiltak vi planlegger for å støtte skoler og skoleeiere i arbeidet med å innføre nytt læreplanverk. Nytt læreplanverk skal tas i bruk fra skolestart 2020.

Utdanningsdirektoratet – regjeringen.no

Utdanningsdirektoratet er et direktorat for barnehage, grunnskole, videregående opplæring og IKT.

Utdanningsdirektoratet | LinkedIn

Velkommen til Utdanningsdirektoratet! Det er vi som har ansvar å sette ut i livet den nasjonale politikken for barnehage, grunnopplæring og IKT i utdanningen. Vi jobber for at elever og lærlinger trives og lærer, og for at barnehager er en god arena for lek, omsorg, læring og danning.

Skoleporten

Velkommen til Skoleporten. Skoleporten er et verktøy for vurdering av kvalitet i grunnopplæringen. Målet med Skoleporten er at skoler, skoleeiere, foresatte, elever og andre interesserte skal få tilgang til relevante og pålitelige nøkkeltall for grunnopplæringen.

Utdanningsdirektoratet – Jobbmuligheter og ledige stillinger

Utdanningsdirektoratet har ansvaret for utviklingen av grunnskole og videregående opplæring. Utdanningsdirektoratet er Kunnskapsdepartementets utøvende organ. Som myndighet har direktoratet et overordnet faglig ansvar for tilsyn med opplæringen, samt forvaltningen av embetstyringen og sentrale lover og forskrifter.

Kunnskapsdepartementet – regjeringen.no

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehager, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning, høyere utdanning, voksnes læring og kompetansepolitikk. Departementet har også ansvar for forskning og integrering.

Innvandring til Norge – UDI

UDI har ansvar for behandling av søknader fra utlendinger som vil besøke eller bo i Norge, drift av asylmottak og utvisningssaker.

Gsi.udir.no: Udir.no – Grunnskolens Informasjonssystem (GSI)

Gsi.udir.no receives about 0.91% of its total traffic. It was owned by several entities, from Utdanningsdirektoratet UT30O-NORID to Camilla Renø , it was hosted by HemneNett AS . While REG609-NORID was its first registrar, now it is moved to NORID .

Fysisk læringsmiljø – Utdanningsdirektoratet – Konferanse

Utdanningsdirektoratets årlige konferanse om fysisk læringsmiljø i skoler og barnehager skal arrangeres ved Gardermoen i tidsrommet 30.-31. oktober, nærmere bestemt ved Thon Hotel Oslo Airport.

Is Utdanningsdirektoratet legit and safe

UTDANNINGSDIREKTORATET keeps it trustworthy. Please be warned that to describe security status of Utdanningsdirektoratet.no we use data openly available on the Web, thus we cannot guarantee that no scam sites might have been mistakenly considered …