Graviditet og permisjon

Graviditet og permisjon – beta.legeforeningen.no

Fritak fra vakt og konsekvenser for lønn Har jeg som gravid lege rett til fritak fra vakt når som helst i svangerskapet, og hvis så, har jeg rett til å beholde lønnen? Hvis lege har behov for vaktfritak, kan legen etter en helt konkret vurdering av den enkelte leges arbeidssituasjon få vaktfritak gjennom hele …

Tilbake i jobb etter permisjon – Graviditet, spedbarn og

Pappaen tok permisjon og ulønnet permisjon. Jobbet 4-5mnd før jeg tok 5 uker ferie (spart fra året før), og så 7 uker ferie/avspasering (jobber som lærer). Med nr to begynt jeg å jobbe når baby var 7 1/2mnd.

Permisjon – dele opp pappaperm? Sep 27, 2014
Utregning av permisjon start og slutt
Permisjon – 80% kontra 100%, hvor mye forskjell i praksis
Hvordan kombinere permisjon og ferier?

See more results

Altinn – Rettigheter ved graviditet, fødsel, adopsjon og

Starte og drive bedrift; Arbeidsforhold; Rettigheter ved graviditet, fødsel, adopsjon og omsorg for små barn; Rettigheter ved graviditet, fødsel, adopsjon og omsorg for små barn. Arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende har en rekke rettigheter i forbindelse med graviditet, fødsel, adopsjon og …

Graviditetsdiskriminering. Graviditet, fødsel og

7 Direkte diskriminering Likestillingsloven 3, 2 nr.2 – sterkt vern – graviditet, amming, perm.rettighet mor og far – Kvinner vernet under svangerskapet og 6 ukers permisjon: – aml aml. 12-3, aml Menn vernet ved permisjon to uker under fødsel og 6 uker ved uttak foreldrepenger: – Ftrl fedrekvote – Vernet gjelder fast og midlertidig ansatte jfr

Graviditet, arbeidsliv og permisjon – YouTube

Click to view on Bing0:56

Feb 08, 2012 · Mange tar kontakt med Likestillings- og diskrimineringsombudet for å få råd om graviditet og foreldrepermisjon. Nå lanserer vi egne arbeidslivssider på nett

Author: likestillingsombud

Oppsigelsesvern ved graviditet og permisjon | Blogg

Nedbemanningsprosesser og omorganiseringer kan i seg selv være lovlige grunner til oppsigelse, også under graviditet og permisjon. Likevel er det en fare for at arbeidsgiver i en nedbemanning- eller omorganiseringsprosess kan prøve å benytte anledningen til å kvitte seg med arbeidstakere som er gravide eller i permisjon.

RETTIGHETER VED GRAVIDITET OG FØDSEL – en brosjyre i

Arbeidsavtalen og miljøet på arbeidsplassen 2. Ferie og permisjon 3. Krav på lønn og feriepenger 4. Oppsigelse, avskjed og permittering 5. Rettigheter ved graviditet og fødsel Brosjyren er sist oppdatert i januar 2009 av Sosial- trygd- og arbeidsrettsgruppen på Juss-Buss. 2.

Graviditet – Permisjon og plutselig tilbake i jobb? – Magma

I og med at arbeidsgiver må ha et vurderingsgrunnlag, er det i praksis akseptert at ansatte som har vært i permisjon hele eller større deler av «vurderingsåret», ikke …

Fødselspermisjon og foreldrepenger – hva har dere krav på

Når skal pappa ha permisjon? Noen fedre synes det er kjekkest og tryggest å være hjemme når barnet spiser fast føde, og mange tar permisjonen i slutten av perioden. Andre synes det er best å være hjemme tidlig mens barnet er lite.

Graviditet og foreldrepermisjon: Ansettelse

Graviditet og foreldrepermisjon: Ansettelse Ved ansettelse og oppsigelse er forskjellsbehandling på grunn av graviditet, fødsel, amming og permisjon aldri tillatt. Dette gjelder også ved forlengelse av …

Foreldrepenger – www.nav.no

Innloggede tjenester. Du kan logge på NAVs tjenester med ulikt sikkerhetsnivå. Med MinID kan du sende meldekort, bruke arbeidstjenestene, sjekke utbetalinger m.m. Med BankID, BankID på mobil, Buypass eller Commfides kan du i tillegg søke om ytelser, skrive til NAV og motta meldinger fra NAV.

Lånekassen – Er du gravid?

Ikke ta permisjon for tidlig For å ha rett til foreldrestipend må du ikke ta permisjon fra utdanningen før tre uker før fødselen. Tar du permisjon tidligere enn dette, må du dokumentere årsaken til det. Vi kan godta tidligere permisjon for eksempel hvis sykdom eller krav fra lærestedet ditt gjorde at …