Sjef i eget liv! / Videregående opplæring / Lærere og forelesere

Sjef i eget liv! / Videregående opplæring / Lærere og

Gjennom programmet «Sjef i eget liv!» blir elevene satt inn i ulike valgsituasjoner som synliggjør konsekvenser av egne valg knyttet til deres personlige økonomi og mulighetene for en gang å kunne kjøpe seg en egen bolig.

Fra utdanning til jobb / Videregående opplæring / Lærere

I læreplanene for grunnskole og videregående opplæring omtales entreprenørskap som et virkemiddel til å fornye opplæringen og gjøre barn og unge rustet til å møte en verden i rask endring. Å bygge opp elevers entreprenørskapskompetanse bør skje med en god progresjon gjennom hele utdanningsløpet.

Sjef i eget liv | Veilederforum.no

Nettressursen «Sjef i eget liv» er en økonomisimulator og et læringsprogram for ungdom. for å bedre elevers forutsetninger for å fullføre og bestå videregående opplæring. Programmet er utviklet av Papirbredden Karrieresenter i samarbeid med lærere, yrkesveiledere, fagpersoner fra utdanningssektoren og Husbanken.

Informasjonsmøte om videregående opplæring for voksne

OPUS Drammen og Papirbredden karrieresenter inviterer til informasjonsmøte om videregående opplæring for voksne 17.januar fra kl.15.00 til kl.16.30. Møtet holdes på Papirbredden 1, rom A3504. Sjef i eget liv; Idium Web Rediger.

Sjef i eget liv -Papirbredden – Papirbredden

Sjef i eget liv -Papirbredden Karrieresenter har i samarbeid med ulike aktører innenfor utdanningssektoren, og i dialog med Husbanken, utviklet et

Sjefer i eget liv – Aust-Agder Fylkeskommune

Sam Eyde videregående skole Nyheter 2016 Sjefer i eget liv Sjefer i eget liv Flere hundre elever fra ulike linjer og årstrinn ved Sam Eyde vgs har gjennomgått økonomikurset «Sjef i eget liv».

Vestfold leder an i digitalisering – Viderebloggen – NTNU

Fylkeskommunen tar ikke bare ansvar for videregående opplæring i dag, men tenker langsiktig, siden de skal gi opplæring til unge som skal være yrkesaktive til ut på 2060-tallet. – Dagens ungdom vil ha jobber som ikke finnes i dag, og må forberedes på å møte utfordringer som ennå ikke er kjent, sier Jens Bonde Rydhagen, IT-sjef i

Kjære elever! – Skoleside

Nysgjerrighet, kommunikasjon og forståelse er det vi legger til grunn for å gi deg kunnskap og kompetanse som trengs for å få et godt og meningsfullt liv. Det å være sjef i eget liv er noe videregående opplæring skal hjelpe deg med.

Breivika videregående skole, Tromsø

Ishavsbyen videregående skole har rundt 610 studieplasser i ordinær videregående opplæring. I tillegg er det 270 studieplasser på Helse- og oppvekstfaglig og Teknisk fagskole, 50 på Studieverkstedet (voksenopplæringa) og 16 på IFK (innføring for fremmedspråklige). Hun snakket om personlig økonomi og det å være «sjef i eget liv

Gode tilbakemeldinger på Sjef i eget liv! | Finans Norge

Sjef i eget liv! Programmet er knyttet opp mot læringsmål i personlig økonomi og kan derfor med fordel gjennomføres av en ekstern veileder fra finansnæringen.

Frafall fra videregående opplæring by Tore Arnesen on Prezi

Konsekvenser ved å ikke gjennomføre videregående opplæring Noen moment fra rapporten «Frafall fra videregående opplæring og arbeidsmarkedstilknytning for unge voksne» – Torberg Falch og Ole Henning Nyhus Senter for økonomisk forskning AS Frafallet i videregående skole er 30 prosent og 40 prosent i høyere utdanning.

PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole – PDF

Brukerveiledning til «Sjef i eget liv» Sjef i eget liv viser sammenheng mellom inntekt, forbruk og sparing. Simulatoren, hvor du kan foreta endringer og se konsekvenser av ulike økonomiske valg, er en . …

Hvem kan bli deltaker? | Drammen kommune

Økt faglig og sosial kompetanse, for å kunne gjennomføre og bestå videregående opplæring Kompetente lærere med sterk relasjonskompetanse Tilpasset opplæring

Skolemeny.no – Bistand til lærere for opplæring i

Skolemeny.no – Bistand til lærere for opplæring i personlig økonomi. 533 likes. Skolemeny tilbyr materiell og undervisningsressurser som skolen kan