Oslo: Beitedyras dag

Oslo: Beitedyras dag – Sørli gård, Haraløkka på Bøler

Beitedyras dag Sørli gård, Haraløkka på Bøler onsdag 21. mai 2014 Onsdag den 21.mai kan store og små tobeinte Oslofolk møte Oslos firbeinte som holder kulturlandskapet åpent i byen.

Oslo: Beitedyras Dag – Sørli gård torsdag 23. mai 2013

bli kjent med husdyra på beite bli med på natur- og kultursti smak på ekte bålkaffe og nystekte lapper opplev gjeterhunden i arbeid hils på geitebukken Blåmann bli med på birøkt med BYBI stek ditt eget pinnebrød Arrangementet er gratis. Dette arrangementet skjer torsdag 23. mai 2013

Kai-Rune Tollefsen shared a link to – Kai-Rune

Oslo og Akershus – Stor interesse for beitedyras dag. Omkring 300 voksne og barn hadde nærkontakt med sau, stofe og geitebukken Blåmann på Sørli gård, Bøler i går kveld. English (US) Español; Français (France) 中文(简体)

Velkommen til Beitedyras dag 9.juni kl. 17 – Fylkesmannen

Velkommen til Beitedyras dag 9.juni kl. 17 Ammeku med kalv på beite Torsdag den 9.juni kan du ta med barna og hilse på Oslos firbeinte som beiter kulturlandskapet i byen.

Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding: Status og

gjennom de pågående feltstudier av gaupe og overvåkingsprosjektet, bør det utarbeides forbedrede Lokalt personell medvirker i dag innen deler av forvaltningsplaner for denne arten, i samarbeid med bestandsovervåkningen av store rovdyr, og det er behov for å lokale/regionale aktører. utvide og videreutvikle metodene for slik lokal medvirkning for • Det vil være behov for kunnskap om gaupas …

(PDF) Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding

 ·

bestanden i dag estimeres til ca 70 par (39-100) kan d et derfor. se u t som det har skjedd en bestandsøkning. Trolig skyldes. økningen i den estimerte h ekkebestanden bedre kunnsk ap.

Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding Kongeørn i

bufe og tamrein I en rapport fra Fylkesmannen i Finnmark om konflikter mel- 3.3.1 Skadeomfang lom ørn og tamrein i Finnmark (Henriksen et al. 1991) ble kongeørnbestanden i Finnmark anslått til under 40 par. Når I løpet av perioden 1992-2002 ble det meldt inn 4797 skade- bestanden i dag estimeres til ca 70 par (39-100) kan det derfor meldinger til Rovbasen hvor årsaken var angitt som forvoldt av se ut som det …

Beitebruksplan for Hol – PDF – docplayer.me

1 Beitebruksplan for Hol Fotograf: Lars Bry. Randehøgda ca Buskapen til Gunhild, Margit og Pål Larsgard. Kvinne ukjent. Planfremmar: Hol sankestyre Vedtatt i Kommunestyret den , saksnr 06/08.

ENGERDAL KOMMUNE. Møteinnkalling – PDF

Kommunene får i dag refundert kr 187 pr time pluss 12 % feriepenger og høy sats arbeidsgiveravgift med 48 14,1%, som blir til sammen cirka kr 235 pr time. I Nord-Østerdal er …

Små øyeblikk … – Netpublicator

I dag blir fjellbeitene stort sett bare brukt av sau, som gir ensidig beiting. Kreativ- 28 iteten blir satt på prøve for å finne ut hvordan vi skal bli kvitt tilveksten av fjellbjørk og vier, for at vi …

Anders Bryn – Nibio

I tillegg omtales utfordringer og muligheterknyttet til krattknusing og biologisk mangfold, kulturlandskap og viltpleie. Tekniske og økonomiske forhold er ikke omtalt. Rapporten er en del av ”Grimsdalsprosjektet”, hvor Anders Bryn er engasjert av Dovre kommune for registrering og veiledning i forbindelse med krattknusing i gamle seterområder.

Kalkberg – et hotspot – spotidoc.com

Oslo, oktober 2015 Harald Bratli Hotspot-ansvarlig Marianne Evju Prosjektleder ARKO 7 NINA Rapport 1171 1 Innledning Selv om det kan sies at det er «vanlig å være sjelden» (Preston 1948), altså at artssammensetningen i de fleste typer natur preges av noen få vanlige arter samt en mengde mindre vanlige arter, er det ingen tvil om at menneskelig aktivitet har ført til en nedgang for mange arter.

Sakspapirer 4hlm14 endelig lr by 4H Norge – Issuu

Landbruksaktivitetar I 2013 har 4H i fylka arrangert aktivitetar som t.d. Beitedyras dag, dyrekurs, diverse landbruksutstillingar og –messer og ulike rekrutteringsprosjekt.

HSF Avdeling for naturfag – html.hisf.no

Samarbeidspartnere: Ingvild Austad, Leif Hauge og Mons Kvamme (Høgskulen i Sogn og Fjordane), Torbjørn Alm (Universitetet i Tromsø), Reidar Elven (Universitetet i Oslo), Eli Fremstad og Asbjørn Moen (Universitetet i Trondheim), Peter Emil Kaland, Arnfinn Skogen og Mary Holmedal Losvik (Universitetet i Bergen), Johan Kielland-Lund (Norges landbrukshøgskole).

[XLS]

www.bfrnorge.com

 · Web view

Venstre går inn for at sonene for bjørn må legges i et område der bjørn kan yngle og ikke slik som i dag, på høgfjellet mot Sverige mellom Mo i Rana og Sulis. Områdene for gaupe og jerv må gjøres sammenhengende. Oslo Venstre har i sitt politiske program at …