Sannsynlighetsberegninger

Edin Kozaric (@edinkozaric) | Twitter

Målet til Kroos er et godt eks på hvorfor sport ikke kun bør baseres på sannsynlighetsberegninger. Jeg hater «sannheter» som «hot hand fallacy» fordi de oppfordrer til å benekte tilstedeværelsen av nettopp den type intuisjon som skaper de mest magiske sportslige øyeblikkene

Siri Viken (@sviken) | Twitter

Jan Emblemsvåg fra #RollsRoyce med dagens råeste latter. risikoledelse og sannsynlighetsberegninger gjort interessant #nfkr. 0 replies 2 retweets 1 like. Reply. Retweet. 2. Retweeted. 2. Like. 1. Liked. 1. Thanks. Twitter will use this to make your timeline better. Undo. Undo.

Glimt fra matematikken gjennom historien by Lisa

Transcript of Glimt fra matematikken gjennom historien. 1900 – 1600 BC nåtid 35 000 BC 800 – 1200 AD Glimt av matematikken gjennom historien Begrep om telling 1600: sannsynlighetsberegninger 1700: Newton 1800 -1600 BC 600 BC 300 BC – 400 AD Grekerne Euklids …

Cybersikkerhet: Sannsynlighetsberegning – et uungåelig onde?

For tilsiktede uønskede hendelser vil tradisjonell risikovurdering basert på subjektive sannsynlighetsberegninger være en katastrofe. De er unøyaktige og villedende og vil enten føre til at trusler blir underkommunisert, eller at de blir overkommunisert og at unødvendige tiltak forhindrer at virksomheten når sine mål.

[PDF]

Mapping of potential snow avalanche paths and

Sannsynlighetsberegninger viste at total sannsynlighet for at et snøskred skal nå fram til Raumabanen er lik 0,319/år for hele strekningen. Stikkord: Snøskred, skredfarevurdering, skredregistrering, alfa-beta-modellen, infrastruktur.

PPT – Kap 05 Betinget sannsynlighet PowerPoint

Kap 05 Betinget sannsynlighet. Betinget sannsynlighet. Eksisterende opplysninger. Når vi utfører sannsynlighetsberegninger vil beregningene (og dermed svarene) alltid være avhengige av de opplysningene som til enhver tid er tilgjengelige .

Olsen-bloggen – Apologetikk, journalistikk og samfunn

Men fra juli 2012 til juli 2016 var det 12 terrorangrep innenfor EU-området, med flere hundre drepte. Det jeg ikke skjønner, er hvorfor responsen fra noen da fortsatt er å forsøke å holde befolkningen sovende med statistikk og sannsynlighetsberegninger.

Livet på budsjett: Økonomi ordliste

Metoder basert på sannsynlighetsberegninger og statistiske analyser brukes for å vurdere og måle sikkerhet i forbindelse med spesielle aktiviteter. I forbindelse med revisjon snakker vi ofte om betryggende/rimelig sikkerhet. Med dette menes et høyt, men ikke absolutt sikkerhetsnivå.